• Informacje na temat:

  otwarcie własnej działalności gospodarczej

Artykuły na temat: otwarcie własnej działalności gospodarczej
 • Świadczenie usług za Odrą: Fikcyjne samozatrudnienie

  Niemieccy pracodawcy, chcący zaoszczędzić na kosztach ubezpieczenia, namawiają Polaków do rejestrowania działalności gospodarczej i świadczenia usług budowlanych w ramach jednoosobowej firmy. Takie praktyki traktowane są przez niemiecki urząd celny jako przykład tzw. "samozatrudnienia pozorowanego".

 • Źródła i metody uzyskiwania informacji gospodarczych

  Dla bezpiecznego funkcjonowania przedsiębiorstwa i jego rozwoju niezbędne jest pozyskanie wielu danych z otoczenia biznesowego i przetwarzanie ich w przydatne do prowadzenia działalności gospodarczej informacje. Również rozpoznanie partnerów biznesowych i kontrahentów oraz ich stały monitoring winny dostarczać niezbędnych danych do podjęcia decyzji odnośnie do zasadności nawiązania z nim

 • ...podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło). Pożyczka może być udzielona albo na założenie działalności gospodarczej, albo na utworzenie miejsca pracy dla osoby bezrobotnej. W pierwszym przypadku(...) www.wsparciewstarcie.bgk.pl. Ci, którzy pożyczkę na start dostaną, mogą również skorzystać z bezpłatnego doradztwa i szkoleń związanych z zakładaniem działalności gospodarczej.

 • Jednym ze sposobów na sprawdzenie, czy w Polsce przybywa bądź ubywa chętnych do rozkręcania własnego biznesu jest śledzenie danych, jakie gromadzi rejestr REGON. Jak z nich wynika, nadal więcej niż rezygnujących z prowadzenia działalności gospodarczej jest tych, którzy decydują się na otwarcie własnej firmy. Świeżo upieczonych przedsiębiorców jest jednak mniej niż w ostatnich miesiącach, na co

 • Niemcy: Więcej ofert pracy dla opiekunek

  ...komunikację oraz posiadających doświadczenie w opiece nad osobami starszymi. Aby uniknąć wysokich kosztów biura rekrutujące opiekunki namawiają też kobiety do rejestracji działalności gospodarczej(...) jeden z wymienionych dyplomów mamy szanse na podjęcie legalnej pracy w Niemczech i to bez konieczności uciekania się do świadczenia takich usług pod płaszczykiem prowadzonej działalności gospodarczej...

 • Kontynuacja działalności po śmierci podatnika VAT

  Z dniem 25 listopada 2018 r. weszły w życie przepisy ustawy o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej. Dzięki temu podatnicy prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą będą mogli zagwarantować swojej firmie ciągłość jej funkcjonowania po swojej śmierci.

 • Na swoim: biznes dla zuchwałych

  We własnej firmie nic nie zależy od złośliwego szefa i bezwładnej struktury. Dlatego coraz więcej menedżerów zamienia pewną posadę na niepewność jutra.

 • Raport bieżący nr 18/2015 Podstawa Prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe Zarząd Berling S.A. poniżej przedstawia...

 • Pracownicy pod większą ochroną

  .... Możemy o niej mówić wtedy, gdy w okresie ponad dwóch miesięcy pracodawca nie prowadził działalności gospodarczej, nie uzyskiwał z tego tytułu przychodów, nie przebywał w siedzibie firmy albo w miejscu(...) i świadczeń po zaprzestaniu działalności przez pracodawcę. Od lat pracodawcy płacą składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. To państwowy fundusz, który wypłaca należne pracownikom...

 • Dlaczego warto prowadzić biznes na Ukrainie

  Przepisy prawa ukraińskiego nie przewidują żadnych ograniczeń co do formy prowadzenia działalności gospodarczej przez cudzoziemców.