• Informacje na temat:

  państwowa agencja atomistyki

Artykuły na temat: państwowa agencja atomistyki
 • W Polsce brakuje pracowników do nadzorowania elektrowni atomowej

  ...pracowników, ponieważ w Polsce nie istnieje przemysł jądrowy. Czyli właściwie nie ma naturalnego dostawcy wykwalifikowanej kadry - zwraca uwagę Janusz Włodarski, prezes Państwowej Agencji Atomistyki. Od 2009 roku Państwowa Agencja Atomistyki zatrudniła 37 nowych pracowników i poszukuje kolejnych, np. na stanowisko referendarza w Wydziale Analiz Obiektów Jądrowych czy specjalisty do spraw nadzoru...

 • Ile kosztują nas wynagrodzenia w instytucjach finansowanych ze środków publicznych?

  .... Przeciętne zatrudnienie : 2 254 Łącznie wynagrodzenia osobowe : 241 066 000 PLN Przeciętne wynagrodzenie miesięczne : 8 913PLN Zmiana w stosunku do 2010 : +2,5%  15. Państwowa Agencja Atomistyki(...): 5 170 PLN Zmiana w stosunku do 2010 : -2,9%  16. Państwowa Inspekcja Pracy Państwowa Inspekcja Pracy jest urzędem powołanym do troski o zdrowie i bezpieczeństwo zatrudnionych. Realizuje swoje...

 • Doktorzy do rządzenia!

  ..., ponieważ dyrektorzy generalni, ministrowie i premier muszą mieć bardzo szerokie grono osób, z którego mogą dobierać kadry. Pamiętajmy też, że istnieją wyspecjalizowane agencje, np. atomistyki...

 • PGE EJ 1: Ważny krok w kierunku elektrowni jądrowej

  PGE EJ 1, spółka powołana do budowy pierwszej w Polsce elektrowni jądrowej, chce do końca roku uruchomić postępowanie zintegrowane - poinformowała spółka.

 • 20 mln zł na realizację Programu Polskiej Energetyki Jądrowej (PPEJ) zapisano w projekcie budżetu na rok 2012. Nieco więcej pieniędzy niż w 2011 r. dostanie Państwowa Agencja Atomistyki, która - w myśl Programu - stopniowo będzie dostawać nowe zadania.

 • Premier Donald Tusk poinformował że jeszcze na ten rok zostały przyznane z rezerwy budżetowej środki na uruchomienie programu jądrowego. Rząd zdecydował we wtorek o przyznaniu ministrowi gospodarki z ogólnej rezerwy budżetowej ok. 3,7 mln zł na rozwój energetyki jądrowej. Ponad 1 mln zł dotacji otrzyma też Państwowa Agencja Atomistyki na dozór jądrowy.

 • Pierwsza elektrownia jądrowa ruszy w 2022 r.

  Pierwszy blok elektrowni jądrowej będzie uruchomiony w 2022 r., co wynika z aktualizacji harmonogramu do projektu programu jądrowego - poinformowała PAP pełnomocnik rządu ds. energetyki jądrowej Hanna Trojanowska. Rząd wstępnie zakładał, że będzie to w 2020 r.

 • Centrum Usług Wspólnych przygotowało wspólne postępowanie na dostawę papieru A4 i A3 do drukarek i kserokopiarek dla 44 jednostek administracji publicznej. Szacowane oszczędności mogą wynieść ponad 4 mln zł.

 • Polskie elektrownie atomowe powstaną zgodnie z najbardziej restrykcyjnymi wymogami bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej - zapowiedziała pełnomocnik rządu ds. polskiej energetyki jądrowej, wiceminister gospodarki Hanna Trojanowska.

 • Ok. 10 proc. polskiego zapotrzebowania na elektryczność może pokryć elektrownia jądrowa. Ponadto będzie bezpieczna i da korzyści lokalnej społeczności - ocenił dr inż. Andrzej Strupczewski, ekspert z Instytutu Energii Atomowej w Świerku.