• Informacje na temat:

  panstwowa wyzsza szkoła zawodowa

Artykuły na temat: panstwowa wyzsza szkoła zawodowa
 • Uczelnie wyższe będą musiały organizować praktyki zawodowe. MNiSW chce lepiej przygotować studentów

  ...przedstawiciele pracodawców. Mamy dobre przykłady, jak Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu, która oferuje półroczne praktyki wszystkim młodym ludziom. Czyli to jest możliwe - zaznacza prof...

 • Rząd jednym cięciem zlikwiduje konkurencję dla publicznych uczelni

  Tylko te uczelnie, które będą zatrudniały nauczycieli akademickich na pierwszym etacie, będą mogły prowadzić studia pierwszego stopnia (licencjackie lub inżynierskie) na profilu praktycznym. Pozostałe za dwa lata stracą uprawnienia do kształcenia studentów.

 • Ponad 450 szkół wyższych w Polsce

  W 2010 roku w Polsce funkcjonowały 453 szkoły wyższe. Wśród nich znalazło się niemal 80 uczelni ekonomicznych, 23 wyższe szkoły techniczne, 22 szkoły artystyczne, 19 uniwersytetów, 18 wyższych szkół pedagogicznych i tylko 2 wyższe szkoły morskie. Ponad połowę stanowiły natomiast pozostałe szkoły wyższe, w tym państwowe wyższe szkoły zawodowe.

 • Rewolucja na uczelniach. Część kierunków studiów będzie odpłatna

  Rząd będzie decydował, za kształcenie na których wydziałach zapłaci uczelniom. Część fakultetów będzie dostępna tylko za czesne - to jedna z propozycji akademików.

 • Wypalasz się zawodowo? Poszukaj sobie nowej profesji!

  ...sportu, rekreacji, turystyki, rehabilitacji, fizjoterapii, pielęgniarstwa. Radomska Szkoła Wyższa w Radomiu, Radom 2010, s. 19 (5) Rozporządzenie ministra pracy i polityki społecznej z 27 kwietnia 2010

 • Gowin wyznaczy najlepsze uczelnie. Małe ośrodki mogą zniknąć z mapy Polski

  Najlepsze uczelnie będą mogły liczyć na uprzywilejowane finansowanie. Mniejsze ośrodki akademickie obawiają się, że znikną z mapy Polski.

 • Szkolnictwo wyższe a wyzwania rynku pracy

  Szkoła Zawodowa w Głogowie, proponują zaledwie kilka kierunków studiów, które rocznie kończy nieco ponad 120 studentów. Szkoły niepubliczne "produkują" bezrobotnych? W roku akademickim 2007/2008 w publicznych szkołach wyższych kształciło się 65 proc. wszystkich studentów. Poza powszechnie dostępnymi kierunkami, szkoły publiczne oferują kierunki studiów rzadko lub wcale nie spotykane na...

 • Pół roku praktyk na studiach

  Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego chce opracować ujednolicone zasady praktyk studenckich w wyższych szkołach zawodowych. - Zmiany w zasadach prowadzenia praktyk na studiach to pierwsze rozwiązanie prawne dla uczelni, którego wprowadzenie ma być poprzedzone pilotażem. Na ten cel w ramach programu POWER rząd przeznaczy prawie 136 mln zł - informuje prof. Zbigniew Walczyk, rektor Państwowej

 • Jak zostać żołnierzem zawodowym przed zmianami emerytalnymi

  Tylko jeszcze przez pół roku można wstąpić do wojska i zyskać prawo do emerytury na starych zasadach, czyli już po 15 latach służby. Armia do końca roku ma jeszcze kilka tysięcy wakatów do obsadzenia.

 • XVI Ranking Szkół Wyższych Perspektywy 2015 ocenił ponad 180 polskich uczelni. Większość z nich korzysta z rozwiązań informatycznych dostarczanych przez OPTeam.