• Informacje na temat:

  papiery dłużne

Artykuły na temat: papiery dłużne
 • Instytucją uprawnioną do dystrybucji obligacji skarbowych jest PKO Bank Polski. Papiery dłużne możemy więc kupić w ponad tysiącu placówek...

 • Papier dłużny dla Kowalskiego

  Są mniej bezpieczne od lokat, ale potencjalnie bardziej dochodowe. Więcej można zarobić na akcjach, ale obligacje charakteryzują się znacznie większą przewidywalnością. Przez długi czas dostępne były tylko dla inwestorów instytucjonalnych. Rynek obligacji korporacyjnych coraz szerzej otwiera się dla inwestorów indywidualnych.

 • ...dłużne papiery wartościowe emitowane przez Ministra Finansów. Zapewniają wysoki poziom bezpieczeństwa, bo wykup obligacji z odsetkami jest gwarantowany przez Skarb Państwa. Mają one określony termin...

 • Ustawa o obligacjach podpisana

  Prezydent Bronisław Komorowski podpisał ostatnio ustawę o obligacjach, poszerzającą m.in. katalog papierów wartościowych emitowanych przez przedsiębiorstwa o obligacje podporządkowane i obligacje wieczyste.

 • Jeśli możesz sobie pozwolić, by środki finansowe ze świadczenia wychowawczego przeznaczyć nie tylko na podstawowe potrzeby, pomyśl o oszczędzaniu i pomnażaniu ich na przyszłość. Jest na to wiele sposobów.

 • Raport bieżący nr 7/2017 Podstawa Prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe Bank Gospodarstwa Krajowego informuje,...

 • ...istnieje na rynku propozycja dla tych, którzy co miesiąc mogą odłożyć na przykład 100 zł? Rozwiązaniem łączącym wskazane zalety są obligacje skarbowe. Papiery dłużne emitowane przez Skarb Państwa...

 • Raport bieżący nr 10/2017 Podstawa Prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe Bank Gospodarstwa Krajowego informuje,...

 • MG podtrzymuje prognozę wzrostu produkcji w czerwcu o ok. 11,5 proc. rok do roku

  .... W maju 2010 r. saldo zagranicznych inwestycji portfelowych było dodatnie i wyniosło 1.294 mln euro. Nierezydenci zainwestowali netto w udziałowe papiery wartościowe 866 mln euro. W maju napływ netto kapitału w dłużne papiery wartościowe emisji polskich podmiotów wyniósł 428 mln euro. Inflacja, bezrobocie, PKB - zobacz dane z Polski i ze świata...

 • Raport bieżący nr 13/2017 Podstawa Prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe Bank Gospodarstwa Krajowego informuje,...