• Informacje na temat:

  papiery dłużne cena jednostki

Artykuły na temat: papiery dłużne cena jednostki
 • Jak przejść na emeryturę, nawet gdy rynek się załamuje

  ...życie, odłożone na rachunkach oszczędnościowych i bieżących, ulokowane w krótkoterminowe papiery dłużne, na rachunkach walutowych itp. Jeżeli nie masz odłożonej równowartości dwuletnich wydatków na(...) kryzysu. Wielu Amerykanów straciło pracę lub zarabia mniej i zostało zmuszonych do życia z oszczędności i sprzedaży swoich inwestycji po niskich cenach. Gdyby nie mieli funduszy odłożonych na czarną...

 • Likwidacja OFE uderzy w rynek obligacji korporacyjnych

  Na koniec 2018 r. OFE zgromadziły w nieskarbowych papierach dłużnych 13,4 mld zł. W kwocie tej mieściło się 6,3 mld zł obligacji bankowych (najczęściej podporządkowanych), 3,1 mld zł w listach zastawnych i 0,74 mld zł w obligacjach samorządów uważa Emil Szweda dla Michael/Ström Dom Maklerski.

 • Raport bieżący nr 14/2015 Podstawa Prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe Zarząd Lokum Deweloper S.A. (Emitent)...

 • Raport bieżący nr 2/2016 Podstawa Prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe Zarząd Lokum Deweloper S.A. (Emitent)...

 • Wszystko wskazuje na to, że hossa na funduszach dłużnych dobiega końca. Zakończył się cykl obniżek stóp procentowych i wciąż pojawiają się nowe sygnały zwiastujące kres dobrego zwrotu z inwestycji.

 • TFI: Chiński smok namieszał w wynikach funduszy

  Sierpniowe załamanie na rynkach akcji wpłynęło negatywnie na wyniki funduszy inwestycyjnych. Jedynie 18% z nich zakończyło miniony miesiąc z zyskiem. Najniższe stopy zwrotu po raz kolejny wypracowały fundusze akcji tureckich (-11,0%). Dodatnie wyniki odnotowały fundusze o niższym poziomie ryzyka - dłużne oraz gotówkowe i pieniężne.

 • Złoto odzyskuje blask?

  Pierwsze miesiące 2016 r. przyniosły wzrost cen złota o ponad 15 proc. i był to pod tym względem najlepszy kwartał od 30 lat. Dalszej zwyżce sprzyjają ujemne stopy procentowe i atmosfera niepewności unosząca się nad rynkami finansowymi.

 • Zysk netto grupy Orlenu, przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej, wzrósł w I kwartale 2017 roku do 1,92 mld zł z 337 mln zł przed rokiem i był delikatnie wyższy od średniej prognoz rynkowych na poziomie 1,87 mld zł.

 • Pierwsza połowa października była dobrym okresem dla inwestujących w polskie obligacje. Z lokalnego szczytu rentowności 3,30% na dziesięcioletnich papierach zeszliśmy w okolice 3,23%, co było ruchem znaczącym. Wydaje się, że jest wystarczająco dużo argumentów, by wzrost cen na rynku utrzymywał się do końca miesiąca, o ile nie przeszkodzą nam wydarzenia na rynkach globalnych.

 • Ministerstwo Finansów proponuje, by danina od oprocentowania papierów wartościowych kupionych na rynku wtórnym była taka sama jak u pierwszego inwestora.