• Informacje na temat:

  patomorfolog

Artykuły na temat: patomorfolog
 • Od 1 lipca 2014 r., zgodnie z ustawą o działalności leczniczej, będzie obowiązywał wyższy o 50 proc. wymiar czasu pracy m.in. dla radiologów, patomorfologów, fizjoterapeutów. Lecznicom pozostało już niewiele czasu na wdrożenie tych zmian. Pracodawcy muszą zdecydować, czy w tej sytuacji zredukować liczbę pracowników, czy negocjować nowe warunki zatrudnienia.

 • Przybywa lekarzy zainteresowanych emigracją zarobkową

  Jak wynika z najnowszych statystyk Naczelnej Izby Lekarskiej, ponownie wzrasta liczba lekarzy decydujących się na pracę za granicą. Sytuacja nie jest jeszcze tak alarmująca jak dekadę temu, ale emigracyjnej tendencji trudno nie zauważyć.

 • Lekarz, opiekun, pielęgniarz w Wielkiej Brytanii

  ...lekarze. Na przykład jedna z agencji aktualnie najpilniej poszukuje lekarzy hematologów, patomorfologów, psychiatrów, radiologów, mikrobiologów, kardiologów, chirurgów plastycznych i dermatologów...

 • Ustawa zdrowotne w radykalny sposób zmieniają zasady gospodarowania czasem pracy w jednostkach służby zdrowia i wprowadza nowe, nieznane dotąd polskiemu systemowi instytucje czasu pracy.

 • Wielka porażka zdrowotna rządu

  Sejm podtrzymał weta prezydenta Lecha Kaczyńskiego do trzech z sześciu ustawy zdrowotnych. Oznacza to, że ustawy nie wejdą w życie.