• Informacje na temat:

  pdof

Artykuły na temat: pdof
 • Od połowy lipca br. obowiązują nowe przepisy dotyczące zasad dokształcania pracowników. Zmiany nimi wprowadzone odnoszą się nie tylko do unormowań zawartych w Kodeksie pracy, ale również w ustawie o pdof. W tej ostatniej znowelizowany został art. 21 ust. 1 pkt 90, regulujący zakres zwolnienia dla świadczeń otrzymywanych przez pracowników w związku z podnoszeniem przez nich kwalifikacji zawodowych.

 • Firmy małżonków z ograniczeniami w pdof

  Dosyć powszechną praktyką jest prowadzenie odrębnych firm przez małżonków. Jednak zarówno powiązania rodzinne jak i ustrój panujący w małżeństwie stanowią okoliczności skutkujące w odniesieniu do małżonków-przedsiębiorców pewnymi ograniczeniami w pdof.

 • ...osobiście Ustawa o PDOF do osobnych źródeł przychodów zalicza m.in.: 1) działalność wykonywaną osobiście (art. 10 ust. 1 pkt 2), 2) pozarolniczą działalność gospodarczą (art. 10(...) są zaliczane do innych przychodów ze źródeł wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 1, 2 i 4-9 ustawy o PDOF. Wyłączenie to obejmuje więc m.in. przychody uzyskane z działalności wykonywanej osobiście...

 • W art. 10 ust. 1 ustawy o PDOF zawarty jest katalog źródeł przychodów. Zaliczenie przychodów do określonego źródła ma ogromne znaczenie, gdyż od tego zależy...

 • Opodatkowanie umów zlecenia w 2012 r.

  ...200 zł, to w 2012 r. (podobnie jak w roku 2011) należy pobrać od niej zryczałtowany podatek dochodowy w wysokości 18% przychodu (art. 30 ust. 1 pkt 5a ustawy o pdof). Z powołanych uregulowań wynika(...) zasadach określonych w art. 41 ustawy o pdof. Co istotne, w art. 30 ust. 1 pkt 5a ustawy o pdof mowa jest o zawartej umowie, a nie umowach. Oznacza to, że limit 200 zł dotyczy pojedynczej umowy...

 • Faktury otrzymane po likwidacji spółki

  Kwestia uwzględnienia w kosztach uzyskania przychodów wydatków związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą, lecz poniesionych już po jej zlikwidowaniu, jest kontrowersyjna. Naszym zdaniem, w świetle rozwiązań systemowych, przyjętych w ustawie o PDOF, jest to dopuszczalne. Niemniej jednak, są również stanowiska przeciwne uznaniu takiej możliwości.

 • Wysyłamy pracownika za granicę

  ...umowę na terenie Włoch. Które zwolnienie - z art. 21 ust. 1 pkt 16 czy pkt 20 ustawy o pdof - powinienem zastosować do pracowników, którzy w związku z tym będą przebywali dłuższy czas za granicą? To(...) służbowej, przysługują mu diety i inne należności określone w przepisach prawa pracy, które zgodnie z ustawą o pdof będą korzystały ze zwolnienia określonego w art. 21 ust. 1 pkt 16. Zasadniczo nie...

 • Rozliczenie sprzedaży nieruchomości w 2016 r.

  Odpłatne zbycie przez osobę fizyczną prywatnej nieruchomości, czyli dokonywane poza działalnością gospodarczą, nie zawsze skutkuje powstaniem przychodu podatkowego. W ustawie o pdof ustawodawca wskazał, że ma to miejsce wyłącznie w ściśle określonych okolicznościach, co nie oznacza jednak bezwzględnej konieczności jego opodatkowania.

 • Tym składkom mówimy"nie"

  ...o stwierdzenie niezgodności z Konstytucją przepisu art. 26 ust. 1 pkt 2 ustawy o pdof. Chodzi tu o wyłączenie możliwości odliczenia od dochodów zagranicznych składek na ubezpieczenia społeczne zapłaconych za(...) o pdof. Zarzut dotyczył uniemożliwiania podatnikom odliczenia od podatku należnego od dochodów zagranicznych składek na ubezpieczenia zdrowotne, w sytuacji gdy składki te zostały opłacone, ale...

 • Zwrot towaru a jednorazowa wartość transakcji

  Skoro jednorazowa wartość transakcji przekroczyła 15.000 zł, to w świetle ustawy o PDOP i PDOF, aby zaliczyć jej wartość do kosztów podatkowych, podatnik zobowiązany był dokonać płatności tej transakcji za pośrednictwem rachunku płatniczego.