• Informacje na temat:

  pdof

Artykuły na temat: pdof
 • Od połowy lipca br. obowiązują nowe przepisy dotyczące zasad dokształcania pracowników. Zmiany nimi wprowadzone odnoszą się nie tylko do unormowań zawartych w Kodeksie pracy, ale również w ustawie o pdof. W tej ostatniej znowelizowany został art. 21 ust. 1 pkt 90, regulujący zakres zwolnienia dla świadczeń otrzymywanych przez pracowników w związku z podnoszeniem przez nich kwalifikacji zawodowych.

 • Firmy małżonków z ograniczeniami w pdof

  Dosyć powszechną praktyką jest prowadzenie odrębnych firm przez małżonków. Jednak zarówno powiązania rodzinne jak i ustrój panujący w małżeństwie stanowią okoliczności skutkujące w odniesieniu do małżonków-przedsiębiorców pewnymi ograniczeniami w pdof.

 • ...osobiście Ustawa o PDOF do osobnych źródeł przychodów zalicza m.in.: 1) działalność wykonywaną osobiście (art. 10 ust. 1 pkt 2), 2) pozarolniczą działalność gospodarczą (art. 10(...) są zaliczane do innych przychodów ze źródeł wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 1, 2 i 4-9 ustawy o PDOF. Wyłączenie to obejmuje więc m.in. przychody uzyskane z działalności wykonywanej osobiście...

 • Zasady opłacania grudniowej zaliczki na pdof

  Przedsiębiorcy będący osobami fizycznymi, korzystający z opodatkowania na zasadach ogólnych, zaliczkę na pdof za grudzień lub ostatni kwartał roku podatkowego regulują w styczniu następnego roku podatkowego. Jest ona jedyną zaliczką, w stosunku do wpłaty której przedsiębiorca ma wybór: może ją wpłacić, jednak jednocześnie dochowując ustawowych warunków, może być z niej zwolniony.

 • Opodatkowanie umów zlecenia w 2012 r.

  ...200 zł, to w 2012 r. (podobnie jak w roku 2011) należy pobrać od niej zryczałtowany podatek dochodowy w wysokości 18% przychodu (art. 30 ust. 1 pkt 5a ustawy o pdof). Z powołanych uregulowań wynika(...) zasadach określonych w art. 41 ustawy o pdof. Co istotne, w art. 30 ust. 1 pkt 5a ustawy o pdof mowa jest o zawartej umowie, a nie umowach. Oznacza to, że limit 200 zł dotyczy pojedynczej umowy...

 • Oświadczenia pracownicze a wysokość zaliczki na podatek

  Ustawa o pdof zawiera katalog obowiązków, jakie płatnicy pdof mają w odniesieniu do opodatkowania pracowniczych należności. Jednocześnie ustawodawca dał pracownikom możliwość składania oświadczeń i wniosków, dzięki którym sposób obliczania przez płatników zaliczek na pdof może zostać zmodyfikowany. Oświadczenia te pracownik może składać w zakresie tzw. kosztów pracowniczych, kwoty zmniejszającej

 • Wysyłamy pracownika za granicę

  ...umowę na terenie Włoch. Które zwolnienie - z art. 21 ust. 1 pkt 16 czy pkt 20 ustawy o pdof - powinienem zastosować do pracowników, którzy w związku z tym będą przebywali dłuższy czas za granicą? To(...) służbowej, przysługują mu diety i inne należności określone w przepisach prawa pracy, które zgodnie z ustawą o pdof będą korzystały ze zwolnienia określonego w art. 21 ust. 1 pkt 16. Zasadniczo nie...

 • W art. 10 ust. 1 ustawy o PDOF zawarty jest katalog źródeł przychodów. Zaliczenie przychodów do określonego źródła ma ogromne znaczenie, gdyż od tego zależy...

 • Tym składkom mówimy"nie"

  ...o stwierdzenie niezgodności z Konstytucją przepisu art. 26 ust. 1 pkt 2 ustawy o pdof. Chodzi tu o wyłączenie możliwości odliczenia od dochodów zagranicznych składek na ubezpieczenia społeczne zapłaconych za(...) o pdof. Zarzut dotyczył uniemożliwiania podatnikom odliczenia od podatku należnego od dochodów zagranicznych składek na ubezpieczenia zdrowotne, w sytuacji gdy składki te zostały opłacone, ale...

 • Zasady opodatkowania prywatnego najmu w 2019 r.

  Z uregulowań zawartych w ustawie o pdof wynika, że pozarolnicza działalność gospodarcza, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy o pdof, oraz najem, z wyjątkiem składników majątku związanych z działalnością gospodarczą, wskazany w art. 10 ust. 1 pkt 6 ustawy o pdof, stanowią dwa odrębne źródła przychodów. Redakcja obowiązujących w tym zakresie przepisów powoduje, że decydując się na osiąganie