• Informacje na temat:

  pełnomocnictwo

Artykuły na temat: pełnomocnictwo
 • Pełnomocnictwo może być udzielone więcej niż jednej osobie. Zazwyczaj pełnomocnik może dysponować kontem w niemal takim samym zakresie jak posiadacz konta, bez konieczności konsultowania składanych dyspozycji z posiadaczem.

 • Pełnomocnictwo ogólne na (nie)urzędowym formularzu

  Pełnomocnictwo ogólne w sprawach podatkowych trzeba złożyć w postaci dokumentu elektronicznego za pośrednictwem Portalu Podatkowego. Forma pisemna jest dopuszczalna w razie wystąpienia problemów technicznych uniemożliwiających dokonanie zgłoszenia przez internet. Papierowe pełnomocnictwo ogólne przedłożone do akt sprawy nie powinno być jednak negowane, lecz potraktowane jako pełnomocnictwo

 • ...„Mój tata leży w szpitalu. Chce mi dać pełnomocnictwo do załatwiania spraw urzędowych i bankowych. Czy takie pełnomocnictwo można sporządzić w szpitalu?” Iwona R. z Częstochowy...

 • Raport bieżący nr 15/2015 Podstawa Prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji Zgodnie z art. 70 pkt 1 Ustawy...

 • Jeżeli chcemy, by ktoś odebrał za nas paczkę czy awizowany list, możemy go do tego upoważnić na piśmie. W tym celu albo wypełniamy specjalny druk z poczty (to pełnomocnictwo pocztowe), albo odręcznie piszemy upoważnienie (to tzw. pełnomocnictwo zwykłe).

 • Raport bieżący nr 8/2015 Podstawa Prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji Zgodnie z art. 70 pkt 1 Ustawy...

 • Na poczcie otrzymasz gotowy druk do wypełnienia. Podajesz w nim swoje dane i osoby upoważnionej (także numer dowodu i PESEL). Podpisane pełnomocnictwo zostawiasz na poczcie. Pamiętaj! Pocztowe pełnomocnictwo trzeba opłacić. Jeśli upoważniona osoba ma odbierać wszystkie twoje przesyłki – opłata wynosi 25,83 zł, jeżeli jedną tylko raz – zapłacisz 2,46 zł.

 • Raport bieżący nr 23/2016 Podstawa Prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji Zgodnie z art. 70 pkt 1 Ustawy...

 • Moja córka wyjeżdża za granicę do pracy. Chce mnie upoważnić do załatwiania spraw urzędowych w jej imieniu. Jakie pełnomocnictwo jest potrzebne? Anna z Warszawy...

 • Raport bieżący nr 10/2017 Podstawa Prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji Zgodnie z art. 70 pkt 1 Ustawy...