• Informacje na temat:

  pełnomocnictwo procesowe

Artykuły na temat: pełnomocnictwo procesowe
 • ...spadku i jego działu. – U notariusza? – Pełnomocnictwo procesowe nie wymaga formy notarialnej. Może zostać napisane nawet odręcznie, a następnie przez panią podpisane lub złożone ustnie do protokołu. Nie musi pani poświadczać urzędowo swojego podpisu. Jeśli sąd będzie miał wątpliwości, może jednak tego zażądać. Pełnomocnik przy pierwszej czynności procesowej powinien dołączyć do akt pełnomocnictwo...

 • Raport bieżący nr 21/2014 Podstawa Prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe Zarząd Spółki Clean&Carbon Energy S.A....

 • Walczę w sądzie z moim byłym mężem o podział majątku. On wciąż wnosi kolejne pisma, przez co rośnie liczba rozpraw. Mój adwokat zasugerował, że jego wynagrodzenie jest nieadekwatne do zaangażowania, a w końcu wypowiedział mi pełnomocnictwo. Za kilka dni mam kolejną rozprawę i nie wiem, co w tej sytuacji zrobić. Czy adwokat może tak po prostu zostawić mnie bez pomocy, mimo że pobrał wynagrodzenie...

 • Rozwiązaniem o rewolucyjnym znaczeniu w zakresie reprezentowania podatników w kontaktach z fiskusem będzie możliwość ustanowienia pełnomocnika ogólnego, który otrzyma legitymację do działania we wszystkich sprawach podatkowych, bez konieczności przedkładania pełnomocnictwa do akt każdej sprawy. Takie upoważnienie będzie składane w formie elektronicznej - w tym za pośrednictwem CEIDG. Powstanie Centralny Rejestr Pełnomocnictw Ogólnych.

 • Pełnomocnik z urzędu w sporze podatnika z fiskusem

  Podatnicy niezgadzający się z decyzjami fiskusa często rezygnują z dochodzenia słuszności swoich racji przed sądami administracyjnymi, ponieważ nie znają procedur sądowych, a nie stać ich na pomoc profesjonalisty. Zastępca procesowy może być jednak wyznaczony z urzędu. W razie potrzeby wolno ubiegać się o jego zmianę.

 • Raport bieżący nr 33/2018 Podstawa Prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne. Zarząd Spółki APANET S.A. z siedzibą we Wrocławiu ("Emitent”, "Spółka”)...

 • W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 16/2016 Zarząd Symbio S.A. („Emitent”, „Spółka”) niniejszym informuje, że w dniu 27.04.2016 odbyła się przed Sądem...

 • Raport bieżący nr 16/2019 Podstawa Prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne. Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego...

 • Windykacja prowadzona przez spółkę cywilną

  Wspólnicy spółek cywilnych, jak i inni uczestnicy obrotu gospodarczego, bywają zmuszeni dochodzić swych praw na drodze sądowej. Szczególny charakter spółki cywilnej powoduje, że jej wspólnicy w sposób odrębny są traktowani w toku procesów cywilnych. Dotyczy to między innymi sposobu reprezentowania przed sądem.

 • Zarząd Symbio Polska S.A.(„Emitent”, „Spółka”) informuje, że w dniu 18 sierpnia 2015 roku powziął informację o zarejestrowaniu w Krajowym Rejestrze Sądowym...