• Informacje na temat:

  pełnomocnictwo szczególne

Artykuły na temat: pełnomocnictwo szczególne
 • ...nie możemy osobiście pójść do banku czy urzędu, by złożyć odpowiednie oświadczenie, warto pełnomocnictwo sporządzić w formie aktu notarialnego. Dzięki temu unikniemy ewentualnych wątpliwości urzę(...). Maksymalna stawka za poświadczenie na pełnomocnictwach to 24,60 zł. Jeśli dla ważności jakiejś czynności prawnej potrzebna jest szczególna forma, to pełnomocnictwo powinno mieć taką samą formę. Jeśli...

 • Podatnik, chcąc zlecić prowadzenie sprawy podatkowej pełnomocnikowi, musi udzielić wybranej osobie pełnomocnictwa szczególnego. Upoważnienie sporządza się na urzędowym formularzu. Profesjonalnemu zastępcy - adwokatowi, radcy prawnemu lub doradcy podatkowemu organy podatkowe przekazują korespondencję na adres elektroniczny skrzynki założonej na Portalu Podatkowym lub platformie ePUAP.

 • ...spraw może pani udzielić pełnomocnictwa ogólnego, do konkretnej czynności (np. sprzedaży mieszkania) – szczególnego. – Czy pełnomocnictwo można cofnąć? – Tak. Pełnomocnictwo może być w każdym czasie(...) spadku i jego działu. – U notariusza? – Pełnomocnictwo procesowe nie wymaga formy notarialnej. Może zostać napisane nawet odręcznie, a następnie przez panią podpisane lub złożone ustnie do protokołu...

 • Rozwiązaniem o rewolucyjnym znaczeniu w zakresie reprezentowania podatników w kontaktach z fiskusem będzie możliwość ustanowienia pełnomocnika ogólnego, który otrzyma legitymację do działania we wszystkich sprawach podatkowych, bez konieczności przedkładania pełnomocnictwa do akt każdej sprawy. Takie upoważnienie będzie składane w formie elektronicznej - w tym za pośrednictwem CEIDG. Powstanie Centralny Rejestr Pełnomocnictw Ogólnych.

 • Wynagrodzenie współmałżonka możesz odebrać w szczególnych przypadkach.

 • Raport bieżący nr 21/2014 Podstawa Prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe Zarząd Spółki Clean&Carbon Energy S.A....

 • ..., spisujemy pełnomocnictwo szczególne. Ono również wymaga formy pisemnej. Wystarczy w nagłówku napisać „szczególne” zamiast „ogólne”, a w treści napisać konkretnie, jakiej sprawy dotyczy (np. sprzedaży(...) Kiedy napiszecie je w domu ● Pełnomocnictwo ogólne upoważnia do reprezentowania rodziców w sprawach, które nie przekraczają...

 • W kwestiach bezpieczeństwa energetycznego, szczególnie konieczności zróżnicowania dostaw gazu do Polski wydaje się, że mamy porozumienie ponad podziałami - ocenił w środę pełnomocnik rządu ds. strategicznej infrastruktury energetycznej Piotr Naimski.

 • ...? – Może pani upoważnić ją do załatwienia jednej sprawy lub wielu. Do załatwiania bieżących spraw właściwe będzie pełnomocnictwo ogólne, do innych – tzw. pełnomocnictwo rodzajowe lub szczególne. – A co z urzędami, bankami? – Pełnomocnictwo do załatwiania spraw urzędowych może być udzielone na piśmie lub zgłoszone ustnie do protokołu. Czasami zdarza się konieczność poświadczenia podpisu...

 • Windykacja prowadzona przez spółkę cywilną

  Wspólnicy spółek cywilnych, jak i inni uczestnicy obrotu gospodarczego, bywają zmuszeni dochodzić swych praw na drodze sądowej. Szczególny charakter spółki cywilnej powoduje, że jej wspólnicy w sposób odrębny są traktowani w toku procesów cywilnych. Dotyczy to między innymi sposobu reprezentowania przed sądem.