• Informacje na temat:

  pensja posła w 2014

Artykuły na temat: pensja posła w 2014
 • PiS wycofa się z obniżek pensji wójtów, burmistrzów i prezydentów miast?

  ...po staremu Zgodnie z projektem nowelizacji ustawy z 9 maja 1996 r. o wykonywaniu mandatu posła i senatora (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1510 ze zm.), który dwa tygodnie temu został wniesiony do laski(...) znowelizowanie rozporządzenia Rady Ministrów z 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 1786 ze zm.). Tam rząd określa m.in. minimalne...

 • Ten rząd inaczej nie umie - pensje znowu zamrożone!

  Zamrożenie funduszu płac w budżetówce i zmianę sposobu opodatkowania cygar i cygaretek - zakłada m.in. tzw. ustawa okołobudżetowa, uchwalona w piątek przez Sejm. Podczas głosowań opozycja zarzucała koalicji, że jej polityka jest "antyjanosikowa" i "bezduszna". Za przyjęciem ustawy głosowało 241 posłów, 186 było przeciwnych, a 2 wstrzymało się od głosu.

 • Zamiast 9,9 tys. zł brutto uposażenie posłów wyniesie 7920 zł. Ruszają prace nad projektem

  Takie m.in. zmiany przewiduje projekt nowelizacji ustawy z 9 maja 1996 r. o wykonywaniu mandatu posła i senatora (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1510 ze zm.), który przez posłów PiS został już wniesiony(...), (obecnie blisko 2 tys. zł - po zmianach o 400 zł mniej). Projekt jednak zakłada wyjątek od powszechnej zasady obniżania wynagrodzeń. Zgodnie z art. 42 ust. 1 ustawy o wykonywaniu mandatu posła...

 • Jak zwiększyć stopę zastąpienia w Polsce?

  Stopę zastąpienia można w skrócie opisać jako relację pierwszej emerytury do ostatniej pensji. Innymi słowy, to procentowa relacja świadczenia, które w danej chwili otrzymuje senior, do wartości jego wynagrodzenia - zanim przeszedł na emeryturę. Jaką stopę zastąpienia notujemy w Polsce? Dlaczego wskaźnik jest tak niski i będzie jeszcze maleć? Dlaczego hipoteka odwrócona może być lekiem na niewydolność polskiego systemu emerytalnego?

 • Oto wynagrodzenia polskich parlamentarzystów

  Wynagrodzenie za sprawowanie wskazanych zadań zwane jest uposażeniem. Zgodnie z przepisami art. 25 ustawy z dnia 9 maja 1996 r. o wykonywaniu mandatu posła i senatora "Uposażenie odpowiada wysokości(...) pełnienia swojej funkcji w rządzie otrzymuje Prezes Rady Ministrów. W roku 2010 jego roczna pensja wyniosła 198 771,24 zł. W Parlamencie Europejskim Skład jednoizbowego Parlamentu Europejskiego...

 • Po wygranych wyborach w 2010 r. premier V. Orban zakwestionował dotychczasowy model społeczno-ekonomiczny Węgier, w którym centralne miejsce zajmował demokratyczny system sprawowania władzy politycznej oraz gospodarka wolnorynkowa z dominującą rolą własności prywatnej. W 2014 r. stwierdził wprost, że wzorcowymi modelami do naśladowania dla Węgier są Rosja, Turcja czy Chiny, czyli kraje

 • Najbogatsi na Wiejskiej. Prześwietlamy poselskie majątki

  ...najbardziej zadłużonych. Kwoty robią wrażenie. Podobnie zresztą, jak zarobki najlepszych. Zgarniają miliony Przeciętne poselskie wynagrodzenie, na które składa się pensja z Kancelarii Sejmu i dieta(...)) - zarobki w 2013: 1 253 413,57 zł Przeciętne poselskie wynagrodzenie, na które składa się pensja z Kancelarii Sejmu i dieta parlamentarna, wynosi ok. 150 tys. zł w skali roku. Taka kwota nie zadowala...

 • Sejm uchwalił dziś zmiany, które pozwalają na realizację rządowego programu naprawy Kompanii Węglowej. Nowelizacja ustawy o funkcjonowaniu górnictwa pozwala przede wszystkim na wydzielenie z KW zakładów i objęcie ich załóg osłonami.

 • Au revoir, Bruxelles. I euro na osłodę

  ...jedną wersję. Przyspieszając wybory, parlamentarna administracja chciała zaoszczędzić na lipcowych pensjach odchodzących posłów. To wszystko jednak okazało się kosztownym i niezgodnym z prawem niewypałem(...), Jakub Kapiszewski 2 lipca 2014 (nr 126)

 • Zarząd PKP Cargo porozumiał się ze związkami zawodowymi w sprawie zakończenia sporu zbiorowego, jednocześnie związkowcy zobowiązali się do nie przeprowadzania akcji strajkowej, planowanej na 18 grudnia 2015 r.