• Informacje na temat:

  pionier notowania

Artykuły na temat: pionier notowania
 • Odejdźcie z pracy sami, dostaniecie więcej!

  Pionier internetu - AOL - rozwodzi się z Time Warner Inc. Chcąc zaoszczędzić 300 mln USD zwolni 2,5 tys. pracowników czyli jedną trzecią zatrudnionych. Cięcia kosztów są drastyczne, ale niezbędne - koszty restrukturyzacji to 200 mln USD.

 • SYNERGA.fund SA, spółka notowana na rynku NewConnect, opublikowała nową strategię rozwoju na lata 2018-2020. Emitent będzie prowadził działalność w nowym sektorze technologii blockchain i chce stać się pionierem we wdrażaniu nowych rozwiązań w tej branży.

 • Nowe trendy w rekrutacji: Wysokość zarobków ma być jawna

  ...z naszymi pracownikami, jasno przedstawiając system płac i zasady awansów. Jednym z pionierów transparentności płac jest Skandynawia. W Szwecji czy Norwegii już od ponad dekady możemy sprawdzić...

 • Pelion Healthcare Group notuje rekordowy kwartał

  Pierwszy kwartał 2015 r. w Pelion Healthcare Group przyniósł wzrost przychodów ze sprzedaży o 11,5% oraz marży o 20,4%. Zysk netto wyniósł 13,9 mln zł.

 • Kto nie ryzykuje, ten zostaje w domu - poradnik dla zarobkowych emigrantów

  ...bliskich lub posadę u znanego na świecie pracodawcy i pozostaje wziąć na siebie rolę pioniera? Bezpiecznym i rozsądnym krokiem poprzedzającym wyjazd wydaje się wizyta na Europejskim Portalu Mobilności(...) np. tempo wzrostu PKB, inflacja, produkcja przemysłowa czy sprzedaż detaliczna. Dane te publikowane są z reguły miesięcznie. Gdy nadchodzi pora publikacji danych, notowania poszczególnych walut mogą...

 • Kraje PIGS to gospodarcza bomba UE. Tym razem detonator mają Włosi

  Jeśli myślicie, że komicy wygłaszający zabawne monologi w kawiarniach (tzw. stand uperzy) albo improwizowane w małych klubach spektakle teatralne to wynalazek współczesności, jesteście w błędzie. Pionierami w zabawianiu widzów wymyślanymi na poczekaniu gagami są Włosi. W XVI w. rozwinęli komedię ludową, znaną powszechnie jako commedia dell'arte.

 • Columbus Energy S.A., Spółka notowana na rynku NewConnect, podpisała list intencyjny z Nest Bank S.A. oraz ze spółką zależną Columbus Energy Finanse Sp. z o.o.

 • The Farm 51 Group SA, jeden z czołowych polskich producentów gier komputerowych oraz aplikacji Virtual Reality i Augmented Reality, notowany na rynku NewConnect, zakończył publiczną ofertę obligacji przydzielając papiery dłużne o łącznej wartości emisyjnej ponad 4,2 mln zł.

 • OPTeam, notowana na GPW spółka z sektora IT, podpisała umowę kupna 50 proc. akcji Centrum Rozliczeń Elektronicznych Polskie ePłatności (PeP) od Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych (PWPW). Jednocześnie OPTeam zawarł przedwstępną umowę sprzedaży akcji PeP na rzecz funduszu Innova, pozyskując tym samym dodatkowy kapitał w wysokości 37,5 mln zł.

 • Należy dokładniej spojrzeć na instrumenty polityki fiskalnej w odp. na spowolnienie - Skiba, MF

  - Należy dokładniej spojrzeć na instrumenty z zakresu polityki fiskalnej w odpowiedzi na spowolnienie gospodarcze - ocenił wiceminister finansów Leszek Skiba. Dodał, że zaproponowany przez rząd pakiet fiskalny wpisuje się w globalną dyskusję na ten temat. Największe zagrożenie dla polskiej gospodarki to słabe wyniki niemieckich sąsiadów.