• Informacje na temat:

    piotr syryczynski

Artykuły na temat: piotr syryczynski
  • Gra o miliard euro

    Komisja Europejska wstrzymuje wypłacanie dla Polski około 1 mld euro na 45 projektów inwestycyjnych, ponieważ polskie regulacje dotyczące ochrony środowiska nie są zgodne z unijnymi wymogami. To jednak nie jedyne normy, do których trzeba szybko dostosować polskie przepisy.

  • Zarząd STOMIL-OLSZTYN S.A. podaje do wiadomości projekty uchwał Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, które odbedzie się 29 maja 2001r. w Olsztynie. PROJEKT ...

  • arząd STOMIL-OLSZTYN S.A. informuje, że zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które obradowało 29 maja 2001 ogłosiło przerwę w obradach do dnia 26...