• Informacje na temat:

  pkb na jednego mieszkańca

Artykuły na temat: pkb na jednego mieszkańca
 • Pensje nauczycieli w Polsce poniżej PKB per capita - raport

  ...​Maksymalne ustawowe płace polskich nauczycieli na niektórych szczeblach nauczania są niższe niż produkt krajowy brutto w przeliczeniu na jednego mieszkańca Polski - wynika z raportu dotyczącego krajów europejskich, opublikowanego w środę przez KE.

 • PKB: Absolutnym liderem jest Mazowsze

  Jak wynika z danych GUS, już ponad jedną piątą PKB Polski generuje Mazowsze. W przeliczeniu na 1 mieszkańca to 160,5 proc. średniej krajowej.

 • Skandynawowie jedni z najbardziej pożądanych pracodawców

  .... Przynosi dobre efekty ekonomiczne i społeczne. Przekłada się na mniejszą liczbę formalnych regulacji, mniej konfliktów, a w rezultacie na wyższy poziom PKB. Ludzie są szczęśliwsi, chętniej...

 • PKB w Polsce i w USA

  Choć polski wzrost gospodarczy w ujęciu rok do roku jest często wyższy niż w przypadku USA, jednak dystans między gospodarką polską i amerykańską zmniejsza się bardzo wolno. Duży skok, jaki zrobiliśmy dzięki wejściu na wspólny rynek europejski, raczej wyczerpał już swój potencjał.

 • Apka zamiast poczty pantoflowej? Nowy trend w poszukiwaniu pracy w Niemczech

  .... Jednak niezależnie od stopnia profesjonalizacji samej aplikacji, na końcu tego łańcucha jest człowiek, więc może dochodzić do nadużyć. A tych, szczególnie wobec osób z kraju o niższym PKB, jest...

 • Polska czwarta pod względem PKB

  Polska jest czwarta w UE pod względem wzrostu PKB na mieszkańca - wynika z danych Komisji Europejskiej, która porównała okresy poprzedzające dwie perspektywy unijne. Zdaniem ekspertów inaczej wygląda udział naszych wynagrodzeń w PKB. Polska jest na szarym końcu UE gorzej jest tylko na Węgrzech, Malcie), Irlandii i Słowacji.

 • Dobre perspektywy przed sektorem przedsiębiorstw społecznych

  ...proc. PKB i odpowiadając za 2,7-3 proc. zatrudnienia. Podstawowym impulsem rozwoju przedsiębiorstw społecznych w Polsce powinno być więc istotne zwiększenie ich znaczenia ekonomicznego. Jak zapewnia...

 • Polska jednym z największych beneficjentów członkostwa w UE. W ciągu 15 lat PKB na mieszkańca wzrosło o 100 proc.

  1 maja minęło 15 lat od momentu przystąpienia Polski do struktur Unii Europejskiej. Jak podkreśla dyrektor Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce Marek Prawda, w tym czasie udało się przede wszystkim zniwelować różnice rozwojowe i nadgonić dystans dzielący nas od najbogatszych gospodarek Europy.

 • ​Polski pracownik kontra robot. Czy powinniśmy się bać automatyzacji pracy?

  ...gospodarczo są bardziej zagrożone negatywnym wpływem mechanizacji na rynek pracy. Te bogatsze, o wyższym PKB radzą sobie znacznie lepiej. "Polska znajduje się w ogonie rankingu, co sygnalizuje potencjalnie...

 • Produkt Krajowy Brutto w Polsce i Rosji

  W grudniu 1991 roku definitywnie rozpadł się Związek Radziecki. Federacja Rosyjska, która była jego prawnym następcą, musiała dostosować gospodarkę do funkcjonowania w nowych warunkach. Jednym z głównych wskaźników, które pozwolą nam ocenić rozwój gospodarczy Rosji i Polski jest PKB, czyli produkt krajowy brutto.