• Informacje na temat:

  pkb per capita

Artykuły na temat: pkb per capita
 • Pensje nauczycieli w Polsce poniżej PKB per capita - raport

  .... Dla poziomu średniego niższego (ISCED 2) maksymalne wynagrodzenie wynosiło 93,4 proc. PKB per capita, a minimalne - 55,3 proc. Z kolei dla poziomu średniego wyższego (ISCED 3) najwyższa zasadnicza pensja nauczyciela wynosiła 106,9 proc., a najniższa - 62,5 proc. PKB per capita. Przykładowo w Niemczech zasadnicze maksymalne wynagrodzenie nauczycieli na poziomie średnim wyższym to 199 proc...

 • Spektakularna porażka Moskwy? Rosyjskie PKB per capita spadło prawie o połowę

  Poziom PKB na mieszkańca obniżył się w Rosji z 15 tys. do 8 tys. dol. Oficjalny wskaźnik bezrobocia wynosi co prawda tylko 6 proc., ale powróciło masowe zjawisko niepłacenia pensji na czas. Ponad 2 mln ludzi znalazło się na granicy ubóstwa.

 • Rynek pracy w Kanadzie

  Kanada ma jeden z najwyższych wskaźników migracji na świecie, przyjmuje więcej imigrantów per capita niż Europa, Wielka Brytania czy USA. Czy warto wyemigrować do tego kraju?

 • Europa nie "konsumuje" równomiernie. Gdzie na jej tle plasuje się Polska?

  Poziom konsumpcji per capita w krajach UE jest bardzo zróżnicowany. Różnica pod tym względem pomiędzy liderem a outsiderem to prawie 3-krotność.

 • Lewiatan o płacy minimalnej w 2015 roku

  Wzrost minimalnego wynagrodzenia w 2015 roku powinien nastąpić w oparciu o ustawę z 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, tj. na poziomie inflacji i 2/3 wzrostu PKB. W związku z tym minimalna płaca w przyszłym roku wyniosłaby 1731 zł - uważa Konfederacja Lewiatan.

 • Polska czwarta pod względem PKB

  Polska jest czwarta w UE pod względem wzrostu PKB na mieszkańca - wynika z danych Komisji Europejskiej, która porównała okresy poprzedzające dwie perspektywy unijne. Zdaniem ekspertów inaczej wygląda udział naszych wynagrodzeń w PKB. Polska jest na szarym końcu UE gorzej jest tylko na Węgrzech, Malcie), Irlandii i Słowacji.

 • Zarobki w PRL

  W poniższej tabeli zauważyć można wyraźny wzrost wynagrodzeń z upływem lat. Do schyłku tzw. gierkowskiej dekady (1970-1980) wiązał się on ze wzrostem PKB per capita. Od 1978 r. do początku transformacji ustrojowej wynagrodzenia nominalne rozmijały się z poziomem PKB. Końcówka istnienia Polski Ludowej to czas hiperinflacji, w ślad za którą szły rosnące pensje. Wypełnij ankietę i SPRAWDŹ...

 • Dziesięć lat temu Francja była wiodącą gospodarką europejską

  Dziesięć lat temu Francja była wiodącą gospodarką europejską. PKB per capita Francji wynosił tyle samo, co Niemiec. Obecnie jest o 8% niższy. Podczas gdy Niemcy wdrażały pragmatyczny program reform, tzw. Agendę 2010, Francja spoczywała na laurach.

 • Już za 15 lat mamy zarabiać tyle, co obywatele UE. Sprawdzamy, ile wynosi płaca minimalna w Europie

  ..., rozpoznawalną na świecie i żeby polskie firmy miały szansę konkurowania z najlepszymi - podkreślała Szydło. Jednym z efektów planu ma być konwergencja PKB Polski i PKB UE na głowę mieszkańca. Z przedstawionej przez wicepremiera Morawieckiego "ścieżki konwergencji" wynika, że o ile obecnie polskie PKB per capita to ok. 70 proc. unijnego, o tyle ok. roku 2030 te poziomy się zrównają, a ok. roku 2040

 • PKB w Polsce i w USA

  Choć polski wzrost gospodarczy w ujęciu rok do roku jest często wyższy niż w przypadku USA, jednak dystans między gospodarką polską i amerykańską zmniejsza się bardzo wolno. Duży skok, jaki zrobiliśmy dzięki wejściu na wspólny rynek europejski, raczej wyczerpał już swój potencjał.