• Informacje na temat:

  pkb polska 2009

Artykuły na temat: pkb polska 2009
 • Brak wzrostu wynagrodzeń wyhamuje wzrost PKB

  Brak wzrostu wynagrodzeń, przekładający się na zahamowanie tempa wzrostu spożycia indywidualnego doprowadzi do wyhamowania tempa wzrostu PKB - uważa Andrzej Kaźmierczak, członek Rady Polityki Pieniężnej. Jego zdaniem, dane o wzroście PKB w II kw. są dobre, ale podstawy wzrostu gospodarczego są nietrwałe.

 • Polska czwarta pod względem PKB

  Polska jest czwarta w UE pod względem wzrostu PKB na mieszkańca - wynika z danych Komisji Europejskiej, która porównała okresy poprzedzające dwie perspektywy unijne. Zdaniem ekspertów inaczej wygląda udział naszych wynagrodzeń w PKB. Polska jest na szarym końcu UE gorzej jest tylko na Węgrzech, Malcie), Irlandii i Słowacji.

 • W Polsce trwa walka o pracowników tymczasowych. Coraz większe znaczenie odgrywają przyjezdni

  .... W ub.r. zanotowano pierwszy istotny spadek od 2009 roku, chociaż nie jedyny w omawianym okresie. Trend spadkowy nie dotyczy całego kraju. Liczba pracowników tymczasowych wzrosła w województwach, np(...), w 2017 roku nastąpiło umocnienie pozycji pracownika na polskim rynku pracy. Przyczyniły się do tego takie zjawiska, jak spadek bezrobocia do 6,6 proc., wzrost gospodarczy na poziomie 4,6 proc. PKB oraz...

 • GUS podał dane o dynamice PKB za IV kw. 2018

  Główny Urząd Statystyczny podał odczyt, w jakim tempie rozwijała się nasza gospodarka w IV kwartale 2018 roku. Produkt Krajowy Brutto w IV kwartale 2018 roku wzrósł o 4,9 proc. rdr wobec wzrostu na poziomie 5,1 proc. rdr w III kw. - wynika z flash szacunku GUS. Kwartał do kwartału PKB wzrósł o 0,5 proc. Prognozy szacowano na +4,8 proc. r/r oraz +0,9 proc. m/m.

 • Zmiany na polskim rynku pracy w 2009 roku

  W 2009 roku polski rynek pracy czekają duże zmiany. Zapowiadane spowolnienie gospodarcze odbije się na wynikach finansowych firm, a co za tym idzie - na ich polityce personalno-kadrowej. Raport opracowany został przez portal rynekpracy.pl...

 • Produkt Krajowy Brutto w Polsce i Rosji

  W grudniu 1991 roku definitywnie rozpadł się Związek Radziecki. Federacja Rosyjska, która była jego prawnym następcą, musiała dostosować gospodarkę do funkcjonowania w nowych warunkach. Jednym z głównych wskaźników, które pozwolą nam ocenić rozwój gospodarczy Rosji i Polski jest PKB, czyli produkt krajowy brutto.

 • Zarobki w Polsce na tle zarobków w Stanach Zjednoczonych

  ...na zbliżonym poziomie. W Polsce natomiast PKB rosło zdecydowanie szybciej niż płace. Do ciekawych wniosków można również dojść, zestawiając wynagrodzenia z poziomem bezrobocia. Polska na przełomie(...)Porównując oba kraje trzeba mieć jedno na uwadze: Polska na tle USA jest krajem niewielkim. Liczba ludności Stanów Zjednoczonych jest ponad ośmiokrotnie większa, natomiast biorąc pod uwagę...

 • Najnowsze dane opublikowane przez Eurostat w grudniu br. potwierdzają, że polska gospodarka rozwija się w szybkim tempie. Dynamika PKB sięgnęła w III kw. 5,2 proc. r/r (dane skorygowane), co było dwukrotnie szybszym tempem niż wzrost gospodarczy krajów strefy euro. Czy to oznacza, że wreszcie doganiamy pod względem zamożności bogatsze kraje Europy Zachodniej?

 • Rynek pracy w Polsce - prognozy Adecco Poland

  ...w stałym rozwoju gospodarczym. Pomimo kryzysu, który pod koniec pierwszej dekady nowego tysiąclecia ogarniał niemal cały świat, Polska regularnie notowała wzrost PKB. W tym samym czasie o wiele(...) proc. Jednocyfrowej stopy bezrobocia Polska nie zanotowała od blisko 7 lat. Jest również duże prawdopodobieństwo pobicia historycznego rekordu z 2008 r. Co sprawia, że rynek pracy ma się tak dobrze...

 • Stan finansów publicznych poprawia się, ale przed zmianą ratingu ich poprawa powinna przełożyć się na wyraźniejszy spadek relacji długu publicznego do PKB.