• Informacje na temat:

  pkb w polsce per capita 2012

Artykuły na temat: pkb w polsce per capita 2012
 • Roboty "idą" po naszą pracę. Polska wśród najbardziej zagrożonych państw

  .... Badanie WISE w znacznej mierze odzwierciedla podział Starego Kontynentu na "starą" i "nową" Europę. Najbardziej na mechanizację są bowiem narażone państwa o niskim PKB (o dochodzie per capita poniżej(...) zmiany rynku pracy w związku z automatyzacją są kraje Zachodu oraz Północy. Co ciekawe jednak, względne bezpieczeństwo bogatej Unii (PKB per capita powyżej 33 tys. euro) wynika z tego, że procesy...

 • Nadchodzi nowa klasa średnia. Wywoła konsumencką rewolucję

  Nadchodzi rewolucja w światowej konsumpcji. Będzie ją napędzała bezprecedensowa ekspansja klasy średniej rynków wschodzących. Wygląda więc na to, że globalna gospodarcza i handlowa dominacja USA, widoczna szczególnie w latach 90. XX wieku i pierwszej dekadzie obecnego tysiąclecia dobiega końca.

 • Polska w UE: Poprawa na rynku pracy?

  Lata 2004-2012 to okres gospodarczej prosperity w Polsce. Przeciętny roczny wzrost PKB per capita osiągał poziom niemal 5 proc. Naturalną konsekwencją tego procesu była znacząca poprawa sytuacji na(...). W drugim kwartale 2012 roku kondycja rodzimego rynku pracy była zatem zbliżona do przeciętnej unijnej: zarówno nowych państw członkowskich, jak i "starej piętnastki". Jednak żaden inny kraj nie...

 • Polska na szczycie naszej listy koncepcji inwestycyjnych

  Prawdopodobne zwycięstwo PiS w wyborach 25 października nie zmienia naszej zasadniczej prognozy dotyczącej Polski. Zdaniem analityków Saxo Banku, Polska jest na szczycie listy koncepcji inwestycyjnych.

 • Rynek pracy w Kanadzie

  Kanada ma jeden z najwyższych wskaźników migracji na świecie, przyjmuje więcej imigrantów per capita niż Europa, Wielka Brytania czy USA. Czy warto wyemigrować do tego kraju?

 • Deficyt mieszkaniowy w Polsce: Trzeba wybudować 1,5 miliona mieszkań?

  Problemy związane z deficytem mieszkaniowym w Polsce wzbudzają duże emocje. Poglądy mówiące o tym, że w Polsce trzeba wybudować jeszcze 1,0-1,5 mln mieszkań często spotykają się z krytyką. Oponenci słusznie wskazują na nadchodzące problemy demograficzne i ograniczone możliwości nabywcze Polaków. Po przeanalizowaniu "twardych" danych i dowodów okazuje się, że prawda leży pośrodku. W porównaniu ze

 • Lewiatan o płacy minimalnej w 2015 roku

  Wzrost minimalnego wynagrodzenia w 2015 roku powinien nastąpić w oparciu o ustawę z 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, tj. na poziomie inflacji i 2/3 wzrostu PKB. W związku z tym minimalna płaca w przyszłym roku wyniosłaby 1731 zł - uważa Konfederacja Lewiatan.

 • W lipcu 2007 r. WIG osiągnął historycznie wysoką wartość 67 772,91 punktów. Dopiero teraz ponownie zbliża się do tego poziomu. Czemu aż przez dziesięć lat pozostawał poniżej tej wartości?

 • Emigracja zarobkowa, czyli poszukiwanie dobrobytu

  ...ograniczenie natężenia emigracji. Dane Eurostatu napawają pewnym optymizmem, bo jeśli idzie o PKB per capita, w ciągu 10 lat obecności w Unii Europejskiej kraje Europy Centralnej odrobiły na przykład sporą(...) Unii Europejskiej, jak i spoza niej, o czym świadczy choćby przypadek Hiszpanii. Między 2008 a 2012 rokiem bezrobocie wzrosło tam z 11,3 proc. do 25 proc., a wzrost PKB na poziomie 3,5 proc. zastąpiła...

 • Dariusz Filar: To nie jest czas na przymiarki do euro

  - Jeżeli chce się reprezentować pierwszą prędkość w Unii Europejskiej nie będąc w strefie euro, to trzeba uporządkować swoją politykę fiskalną i pieniężną, ale również społeczną - mówi Dariusz Filar, ekonomista, profesor Uniwersytetu Gdańskiego, były członek Rady Polityki Pieniężnej w rozmowie z Pawłem Czuryło.