• Informacje na temat:

  pkd 2007

Artykuły na temat: pkd 2007
 • ...według Polskiej Klasyfikacji Działalności – PKD 2007. Wnioski i odpowiednie kody znajdziesz na stronie www.firma.gov.pl. Dokument CEIDG-1 możesz wysłać przez internet, co wymaga potwierdzenia podpisem...

 • Raport bieżący nr 23/2018 Podstawa Prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne. Zarząd spółki Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A. z siedzibą w Piasecznie...

 • ...: rejestracja firmy w gminie Aby zarejestrować swoją firmę, musisz pójść do urzędu gminy i wypełnić tzw. wniosek CEIDG-1. Podajesz w nim wszelkie niezbędne dane, w tym tzw. kody PKD. Znajdziesz je w internecie na: www.stat.gov.pl/klasyfikacje. Są to rodzaje działalności wg Polskiej Klasyfikacji Działalności PKD 2007. Warto wskazać kilka rodzajów usług – im szerszy zakres wybierzesz, tym więcej różnego...

 • Raport bieżący nr 16/2019 Podstawa Prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne. Zarząd spółki Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A. (dalej zwanej również...

 • ...). Podmioty gospodarcze wpisane do rejestru REGON do 31.12.2009 r. zostały przeklasyfikowane według nowej PKD 2007, a wpisane do tego rejestru po 31.12.2009 r. posługują się od 1.1.2010 r. wyłącznie PKD 2007(...) działalności według PKD 2007, do której został zaklasyfikowany według stanu na dzień zgłoszenia w ZUS. Jest to pięcioznakowy kod alfanumeryczny, np. 41.20.z - roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków...

 • Zarząd spółki Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A. (dalej zwanej również "Spółką") z siedzibą w Piasecznie informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki...

 • ...zakładów pracy chronionej. Wypełniając wnioski Wn-D za grudzień 2009 r. i za styczeń 2010 r., stosujemy jedynie klasyfikację działalności PKD 2007. Okres przejściowy, kiedy można było równocześnie używać starych (PKD 2004) i nowych (PKD 2007) kodów PKD, upłynął z końcem 2009 r. Od 1.1.2010 r. niepełnosprawny posiadający orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności wydane na czas...

 • Raport bieżący nr 155/2014 Podstawa Prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe Zarząd ABC Data S.A. informuje, że...

 • Czy opłaca się zatrudniać młodych?

  ...wniosku o zawarcie umowy; nazwę pracodawcy, adres siedziby i miejsce prowadzenia działalności; numer identyfikacji podatkowej NIP; oznaczenie prowadzonej działalności według PKD(...). 20.04.2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy - tekst jedn. Dz.U. z 2008 r. Nr 69, poz. 415 z późn. zm. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dn. 26.04.2007

 • Raport bieżący nr 22/2018 Podstawa Prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe Zarząd Inter Cars S.A. ("Spółka”),...