• Informacje na temat:

  pkd urzad statystyczny

Artykuły na temat: pkd urzad statystyczny
 • Tak można ominąć zakaz...

  ..., których główną działalnością jest handel. O tym, czy tak jest, świadczy zapis w wydanym przez urząd statystyczny zaświadczeniu o numerze REGON. Wpisywany jest tam m.in. rodzaj głównej działalności według Polskiej Klasyfikacji Działalności. - Gdyby wziąć pod uwagę tylko PKD, wówczas zakaz pracy objąłby również apteki - mówi Agnieszka Jesiotr, radca prawny i partner Kancelarii Chałas i Wspólnicy...

 • Przeciętne wynagrodzenie w II kwartale 2018 r. wyniosło 4521,08 zł, co oznacza wzrost w ujęciu rocznym o 7,1 proc. - podał Główny Urząd Statystyczny.

 • GUS podał dane o zatrudnieniu i wynagrodzeniach w marcu

  Przeciętne wynagrodzenie brutto w marcu 2018 roku wyniosło 4886,56 zł, co oznacza, że rdr wzrosło o 6,7 proc. - podał w środę Główny Urząd Statystyczny. Zatrudnienie rdr wzrosło o 3,7 proc. vs konsensus wzrostu o 3,8 proc. i po wzroście o 3,7 proc.

 • GUS pokazał twarz naszych związków zawodowych

  Główny Urząd Statystyczny opublikował raport na temat związków zawodowych w Polsce. W naszym kraju aktywnych jest 13 tys. organizacji związkowych, to liczba oficjalnych strajków, jest bardzo skromna. Zdaniem analityków ich rola jest marginalna poza sektorem wydobycia i surowców.

 • GUS podał ważne dane o zatrudnieniu i wynagrodzeniach

  Przeciętne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw w sierpniu 2018 roku wyniosło 4798,27 zł, co oznacza wzrost rdr o 6,8 proc. - podał we wtorek Główny Urząd Statystyczny. Zatrudnienie w sierpniu rdr wzrosło o 3,4 proc. vs konsensus wzrostu o 3,5 proc. i po wzroście o 3,5 proc. w lipcu - GUS. Analitycy prognozowali odpowiednio +3,5 proc. r/r oraz +7 proc. r/r. Dane są lekko poniżej

 • Zarząd KOPEX Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach (Emitent) przekazuje do publicznej wiadomości: w wyniku rejestracji przez Urząd Statystyczny nowego...

 • Komitet przyjął i rekomendował Radzie Ministrów Projekt rozporządzenia Rady Mini-strów zmieniającego rozporządzenie w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD), przedłożony przez prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

 • Jak zarejestrować działalność gospodarczą

  Najszybciej założymy firmę podczas wizyty w urzędzie gminy. Korzystając z Internetu, i tak nie unikniemy kontaktu z urzędnikami.

 • Poradnik: Jak zarejestrować działalność gospodarczą

  Najszybciej założymy firmę podczas wizyty w urzędzie gminy. Korzystając z internetu i tak nie unikniemy kontaktu z urzędnikami.

 • Raport bieżący nr 21/2009 Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe W dniu dzień 2 czerwca 2009 r. Zwyczajne...