• Informacje na temat:

  pkn orlen dywidenda za 2015

Artykuły na temat: pkn orlen dywidenda za 2015
 • Zarząd PKN Orlen proponuje 3 zł dywidendy - najwięcej w historii spółki

  Zarząd PKN Orlen rekomenduje, by dywidenda z zysku spółki za 2016 r. - w rekordowej wysokości ponad 5,3 mld zł - wyniosła 3 zł na jedną akcję. Byłaby to największa dywidenda dla akcjonariuszy w historii płockiego koncernu.

 • PKN Orlen cierpi na zapasach

  PKN Orlen nie wyklucza przeglądu strategii i aktualizacji celów finansowych w związku ze zmianą otoczenia makroekonomicznego - poinformował cytowany w komunikacie prezes spółki Wojciech Jasiński. 81 milionów złotych straty netto miał koncern PKN Orlen w czwartym kwartale ubiegłego roku. Dla porównania, w tym samym okresie 2014 roku strata spółki przekroczyła miliard złotych.

 • Biedronka płaci wyższe dywidendy niż banki

  Sieci handlowe wypierają instytucje finansowe na liście największych płatników na rzecz zagranicznych właścicieli. W kraju króluje Skarb Państwa.

 • W I kwartale 2016 r. PKN ORLEN wypracował bardzo dobry, porównywalny z analogicznym okresem roku ubiegłego, wynik EBITDA wg LIFO na poziomie 1,9 mld zł. Na wyniki wpływ miały przede wszystkim: niższe koszty zużyć na własne potrzeby energetyczne na skutek niższych cen ropy naftowej i gazu ziemnego oraz osłabienie złotego względem dolara i euro.

 • Rada nadzorcza PKN Orlen wybrała zarząd spółki nowej kadencji

  Rada nadzorcza PKN Orlen powołała czterech członków zarządu i wiceprezesa spółki na nową wspólną kadencję, która rozpocznie się po piątkowym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu płockiego koncernu. Wcześniej na prezesa zarządu rada ponownie mianowała Wojciecha Jasińskiego.

 • W III kwartale 2016 roku PKN ORLEN odnotował wynik EBITDA według LIFO na poziomie 2,2 mld zł, co oznacza wzrost o 200 mln zł (rok do roku). Na osiągnięcie tego rezultatu złożył się m.in. rekordowy wynik segmentu detalu, osłabieniu kursu złotego względem walut obcych, a także uznanie kolejnej kwoty odszkodowania z tytułu pożaru Steam Crackera w czeskim Litvinowie.

 • W II kwartale br. Grupa ORLEN osiągnęła zysk operacyjny (EBITDA wg LIFO) w wysokości 2,9 mld zł, przed uwzględnieniem wpływu odpisów wartości aktywów rzeczowych. Wypracowanie dobrych wyników było możliwe dzięki sprzyjającemu otoczeniu makroekonomicznemu - wzrostowi marży downstream i spadkowi cen ropy naftowej.

 • W 2016 r. PKN Orlen wypracował rekordowy wynik EBITDA LIFO na poziomie 9,4 mld zł, przed uwzględnieniem odpisów wartości aktywów w wysokości 0,2 mld zł. Do wzrostu wyniku o 0,7 mld zł (12M/12M) przyczyniły się wszystkie segmenty działalności.

 • PKN Orlen jest zainteresowany kupnem stacji w Niemczech i Czechach. Chce też zwiększać swój portfel aktywów wydobywczych, ale czeka na lepsze okazje cenowe. Spodziewa się, że atrakcyjne oferty pojawią się w drugiej połowie roku.

 • Raport bieżący nr 49/2015 Podstawa Prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe Polski Koncern Naftowy ORLEN Spółka Akcyjna...