• Informacje na temat:

  pko fundusz stabilnego wzrostu

Artykuły na temat: pko fundusz stabilnego wzrostu
 • W 2014 r. Grupa Kapitałowa PKO Banku Polskiego wypracowała zysk na poziomie 3,25 mld zł. Tym samym, jako jedyna z największych grup bankowych w Polsce, poprawiła wynik w stosunku do ubiegłego roku.

 • Skonsolidowany zysk netto PKO BP za rok 2017 może przekroczyć 3 mld zł, a w 2018 roku, dzięki spodziewanej dalszej poprawie sytuacji gospodarczej Polski, możliwy jest dalszy wzrost wyników - poinformował PAP Biznes prezes banku Zbigniew Jagiełło.

 • Fundusze TFI wracają do łask?

  Miniony rok był już piątym z kolei, w którym wzrosła wartość aktywów zarządzanych przez fundusze inwestycyjne w Polsce. Na koniec grudnia wyniosła aż 259 mld zł, co oznacza że w ciągu 5 lat wartość oszczędności w nich ulokowanych powiększyła się o +144 mld zł.

 • Wyniki funduszy inwestycyjnych za grudzień

  Ostatni miesiąc burzliwego 2016 roku przyniósł wreszcie nieco wytchnienia na globalnych rynkach. Na giełdach całego świata mieliśmy do czynienia z rajdem św. Mikołaja z prawdziwego zdarzenia. Najwyższe stopy zwrotu osiągnęły fundusze akcji europejskich rynków rozwiniętych i polskich uniwersalnych.

 • Słabszy od prognoz wzrost płac (2,7% r/r) i zgodny z oczekiwaniami rynkowymi wzrost zatrudnienia (0,9% r/r) w listopadzie. Realna dynamika funduszu płac obniżyła się w listopadzie do 4,1% r/r wobec 5,3% r/r w październiku i przeciętnie 4,5% w 3q2014.

 • TFI: Chiński smok namieszał w wynikach funduszy

  Sierpniowe załamanie na rynkach akcji wpłynęło negatywnie na wyniki funduszy inwestycyjnych. Jedynie 18% z nich zakończyło miniony miesiąc z zyskiem. Najniższe stopy zwrotu po raz kolejny wypracowały fundusze akcji tureckich (-11,0%). Dodatnie wyniki odnotowały fundusze o niższym poziomie ryzyka - dłużne oraz gotówkowe i pieniężne.

 • Raport bieżący nr 66/2018 Podstawa Prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne. Zarząd Qumak S.A. (dalej "Spółka”), aktualizując informacje przekazane...

 • Do detalicznych funduszy inwestycyjnych w sierpniu 2018 r. wpłynęło 352 mln zł netto, a do niedetalicznych 101 mln zł, co razem daje wynik 453 mln zł - poinformowały w komunikacie Analizy Online. Analizy Online wskazują w raporcie, że niezmiennie najwięcej kapitału pozyskały fundusze gotówkowe - środki przyciągnęło ok. 2/3 z nich.

 • PKO Leasing, firma leasingowa z portfelem należności klientów blisko 16 mld złotych, stała się jedyną firmą leasingową, która znalazła się na liście narodowych pośredników finansowych. - Zostaliśmy(...) - mówi Interii Andrzej Krzemiński, prezes zarządu PKO Leasing i przewodniczący Komitetu Wykonawczego Związku Polskiego Leasingu.

 • Aktywa funduszy inwestycyjnych w sierpniu

  W sierpniu aktywa krajowych funduszy inwestycyjnych istotnie wzrosły do 274,9 mld zł (+1%). To zasługa przede wszystkim funduszy detalicznych, do których - według szacunków Analiz Online - wpłacono blisko +2 mld zł netto. Indeks WIG notuje historyczne szczyty, a za hossą stoją inwestorzy instytucjonalni, a drobnych inwestorów na GPW nie ma.