• Informacje na temat:

  płaca minimalna netto

Artykuły na temat: płaca minimalna netto
 • ...w zatrudnieniu, mobbing lub dyskryminację nie może być niższy niż minimalne wynagrodzenie. Z niską płacą powiązana jest także minimalna podstawa wymiaru zasiłku chorobowego. W nadchodzącym roku nie będzie ona(...), które ustala się od minimalnego wynagrodzenia netto. W 2017 roku będzie można potrącić do 100 proc. minimalnego wynagrodzenia w przypadku potrąceń niealimentacyjnych; 75 proc. w razie uszczupleń...

 • Płaca minimalna dla kierowców w Niemczech spowoduje wzrost cen przewozów i w ten sposób uderzy również w firmy z Europy Zachodniej.

 • Płaca minimalna w Polsce nie jest respektowana

  Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej przekazało nam do konsultacji projekt rozporządzenia Rady Ministrów, w którym rząd proponuje płacę minimalną na poziomie 1850 zł. Tymczasem minimalna płaca w przeliczeniu na godzinę to obecnie 13 zł bez VAT nie jest respektowana.

 • Rząd przyjął rozporządzenie ws. minimalnego wynagrodzenia w '18; wyniesie ono 2100 zł

  Podniesienie minimalnego wynagrodzenia w 2018 r. do 2100 zł i stawki godzinowej do 13,7 zł - takie rozwiązania przyjęła we wtorek Rada Ministrów. "Minimalne wynagrodzenie za pracę w 2018 r. będzie wynosiło 2100 zł. Oznacza to wzrost o 100 zł (5 proc.) w stosunku do 2017 r. Kwota ta stanowi 47,3 proc. prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej na 2018 r. Minimalna stawka

 • Związki licytują podwyżkę. Płaca minimalna wzrośnie o 283 zł?

  ...i rządem. Ci pierwsi chcą, aby minimalna płaca wzrosła jedynie o ustawowe minimum, czyli wspomniane 117 zł. Rząd przedstawi swoją propozycję podwyżki do 15 czerwca. Różne kwoty W tym tygodniu(...) - tłumaczy Norbert Kusiak, dyrektor wydziału polityki gospodarczej i funduszy strukturalnych OPZZ. Podkreśla, że dzięki zaproponowanej podwyżce minimalna płaca osiągnęłaby wreszcie poziom połowy...

 • Rząd zajmie się płacą minimalną

  Podniesienie minimalnego wynagrodzenia w 2018 r. do 2100 zł i stawki godzinowej do 13,7 zł - to propozycja Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, którą zająć się ma dziś Rada Ministrów.

 • ..., by płaca minimalna wzrosła jedynie o ustawowy wskaźnik - do 2050 zł. Według MRPiPS projekt resortu był "umiarkowaną propozycją". Szefowa resortu Elżbieta Rafalska zwracała uwagę, że ministerstwo(...) resortu. Według GUS, liczba pracowników otrzymujących wynagrodzenie w wysokości obowiązującej w 2017 r. płacy minimalnej wynosi ok. 1,4 mln. Od 1 stycznia 2017 roku obowiązuje wyższa płaca minimalna...

 • PIP bije na alarm, firmy oszukują na stawkach

  W 28 proc. skontrolowanych firm inspektorzy PIP stwierdzili nieprawidłowości przy stosowaniu przepisów o minimalnej stawce godzinowej - poinformował dziś Główny Inspektor Pracy Roman Giedrojć. Jak dodał, stawkę zaniżano w nie więcej niż 10 proc. skontrolowanych firm.

 • Od 1 stycznia 2015 r. najniższe wynagrodzenie wzrośnie o 70 zł (brutto). To oznacza, że pracownicy zyskają „na rękę” prawie 50 zł – pensja wzrośnie z 1237,20 zł (netto) do 1286,16 zł. Wyższe będą też inne świadczenia, których wysokość zależy od płacy minimalnej m.in.: dodatek za pracę w godzinach nocnych, wynagrodzenie za czas przestoju oraz odprawy przy zwolnieniach...

 • Czas na spore podwyżki wynagrodzeń w Polsce

  Jak podał GUS, przedsiębiorstwa średnie i duże zwiększyły w 2015 r. przychody ze sprzedaży o 3,2 proc. r/r, a wynik finansowy netto o 1,5 proc. Firmy inwestowały, eksportowały i podnosiły płace.