• Informacje na temat:

  podatek obrotowy

Artykuły na temat: podatek obrotowy
 • Wiele zakładów pracy zwykle w okresie przedświątecznym przekazuje swoim pracownikom bony towarowe lub świadczenia pieniężne w postaci zapomogi. Tego rodzaju pomoc przyznawana pracownikom najczęściej jest finansowana ze środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych lub ze środków obrotowych pracodawcy.

 • Podatek od sklepów wielkopowierzchniowych na innych zasadach

  Po konsultacjach możliwe są zmiany w projekcie ustawy o podatku od sklepów wielkopowierzchniowych - zapowiedział PAP szef KRSM Henryk Kowalczyk (PiS). W grę wchodzi m.in. uzależnienie podatku od obrotów takiego sklepu, a nie od powierzchni.

 • ...nie mają dużych dochodów albo majątku. Takie firmy nie uzyskają kredytu bez poręczenia. Warunki gwarancji udzielanych przez BGK są w zasadzie identyczne zarówno dla kredytów obrotowych (np. na opłacenie bieżących faktur, składek na ZUS czy podatków) i inwestycyjnych (np. na zakup samochodów, różnych urządzeń i maszyn). Różnią się jedynie okresem na jaki są udzielane. W przypadku kredytów obrotowych...

 • Komisji Europejskiej nie podoba się pomysł obłożenia sprzedaży detalicznej dodatkowym podatkiem - obrotowym.

 • Szef nie zawsze dopłaci do wakacji pracownika

  ...pracownik nie chce iść na dwutygodniowy odpoczynek, nie może liczyć na dodatek. Wysokość świadczenia netto Świadczenie urlopowe jest wypłacane ze środków obrotowych przedsiębiorcy (a nie z Funduszu...

 • Zarząd spółki Emperia razem z innymi, podobnymi sieciami detalicznymi pracuje nad wspólnym stanowiskiem w sprawie przygotowanego przez Prawo i Sprawiedliwość podatku od sklepów wielkopowierzchniowych.

 • ...osiągniętych w danym miesiącu i od łącznej kwoty pobrać miesięczną zaliczkę na podatek dochodowy.   Przykład 1 Spółka wypłaca swoim pracownikom ze środków obrotowych zapomogi na zakup wyprawek(...)1. Źródło finansowania zapomóg dla pracowników Pracodawca może wypłacać zapomogi ze środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych lub ze środków obrotowych firmy. Z ustawy z dnia 4 marca 1994

 • Czy podatek obrotowy zastąpi CIT?

  Coraz więcej przedsiębiorców jest za rezygnacją z podatku od firm CIT i zastąpieniem go daniną od obrotu - pisze "Gazeta Wyborcza".

 • ...interesów. Oczywiście dopłaty do wypoczynku mogą być również finansowane ze środków obrotowych firmy. Niestety takie rozwiązanie niesie za sobą negatywne skutki podatkowe, o czym piszemy w dalszej części tekstu. • Otrzymanie dofinansowania a przychód pracowników Dokonywane przez pracodawcę dopłaty do wszelkich form wypoczynku, czy to ze środków obrotowych, czy też ze środków ZFŚS są dla pracownika...

 • Branża handlowa zapłaci nowy podatek? Najbardziej zagrożone są duże sieci detaliczne

  Objęcie sklepów wielkopowierzchniowych podatkiem obrotowym negatywnie odbije się na wynikach sieci handlowych. Branża alarmuje, że nowa danina zapowiadana przez polityków może kosztować przedsiębiorców nawet 3 miliardy złotych rocznie.