• Informacje na temat:

  podatek od darowizny mieszkania 2014

Artykuły na temat: podatek od darowizny mieszkania 2014
 • ...zabezpieczone będą Pani prawa. W odróżnieniu od darowizny, przy zawarciu umowy dożywocia, trzeba zapłacić podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC). Jego stawka wynosi 2 proc.

 • Sprzedaż mieszkania: Uważaj na finansowe pułapki

  Sprzedaż mieszkania wiąże się z wieloma pułapkami. Za drobny błąd możesz słono zapłacić. Sprawdź, jak tego uniknąć.

 • ...przed 10.01. 2014 r. Z tego rozwiązania może pani skorzystać, gdy w 2013 r. poza dochodami uzyskanymi od pracodawcy nie uzyskała pani innych dochodów opodatkowanych wg skali podatkowej (18 proc. 32 proc.). – Czy będę sama składać PIT w urzędzie? – Nie. To pracodawca obliczy za panią podatek na druku PIT-40 i wyśle do odpowiedniego urzędu skarbowego. Nie otrzyma więc pani do końca lutego 2014

 • Kiedy małżonkowie odpowiadają za swoje podatki?

  Zaległości podatkowe osoby będącej w związku małżeńskim mogą być egzekwowane nie tylko z jej majątku osobistego, ale również z mienia zgromadzonego wspólnie z małżonkiem. Małżonek, chociażby nic nie wiedział o długach, musi zgodzić się na egzekucję z majątku wspólnego. Intercyza, separacja czy rozwód nie zawsze chronią przed spłatą nie swoich podatków.

 • ...zeznanie za rok 2014. Odliczyć można do 760 zł rocznie. ● DAROWIZNY – jeżeli podatnik wsparł organizację pożytku publicznego, przekazał pieniądze na parafię lub oddał honorowo krew, może(...) powoduje obowiązku zapłaty podatku. Jeżeli był niższy lub równy tej kwocie, podatnik ma obowiązek złożyć zeznanie podatkowe. Jeśli jednak zaliczka za podatek została wcześniej potrącona przez...

 • Właściciel nieruchomości sprzedał mieszkanie. Jest już umowa notarialna, część płatności została przelana. Ale nabywca informuje, że nie ma całej sumy i proponuje zwrot mieszkania i odzyskanie pieniędzy. Obie strony decydują się na rozwiązanie umowy lub odstąpienie od niej i sprzedający oddaje pieniądze oraz otrzymuje mieszkanie. A co na to fiskus?

 • ...rodziców i datę urodzenia)”. Ale uwaga! Jeśli p. Lidia ma też inne dzieci, to będą mogły żądać od siostry zachowku, jako pominięte w testamencie (chyba że otrzymają jakieś darowizny od matki(...) do całości spadku (tu dane spadkobiercy z datą urodzenia i nr PESEL)”. Ale uwaga! Po nabyciu spadku po konkubencie trzeba uiścić podatek, bo zgodnie z prawem te osoby należą do III grupy podatkowej...

 • Umowa przedwstępna to za mało dla fiskusa

  Aby nie zapłacić podatku od nazbyt szybkiej sprzedaży nieruchomości, trzeba w ciągu 2 lat wydać uzyskane środki na własne potrzeby mieszkaniowe. Czyli ktoś, kto sprzedał nieruchomość, musi w tym czasie np. kupić dom czy mieszkanie. A co, jeśli w tym czasie uzyska jedynie przyrzeczenie sprzedaży, czyli po prostu zawrze umowę przedwstępną?

 • W jakich okolicznościach podmiot zbywający nieruchomość działa w charakterze podatnika prowadzącego działalność gospodarczą w rozumieniu VAT? Co decyduje o obowiązku zapłaty tej formy daniny, czyli kiedy mamy do czynienia z profesjonalnym obrotem nieruchomościami, a kiedy z zarządem majątkiem prywatnym?

 • PIT Last Minute: Rozliczamy dochód ze sprzedaży nieruchomości

  Osoby, które w ubiegłym roku uzyskały przychody ze sprzedaży nieruchomości przed upływem okresu 5 lat od jego nabycia, muszą przy rozliczeniu roku 2014 złożyć PIT-39. I to nawet jeśli uzyskane środki w całości przeznaczyły na zakup innego mieszkania dla siebie czy dla dzieci.