• Informacje na temat:

  podatek od osób fizycznych

Artykuły na temat: podatek od osób fizycznych
 • Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych zamianę mieszkania traktuje na równi ze sprzedażą, co oznacza, że uzyskany przychód podlega opodatkowaniu...

 • odszkodowawczych. Kwota wynagrodzenia wypłacona za bezumowne korzystanie z nieruchomości przez przedsiębiorstwo nie podlega zatem zwolnieniu z podatku dochodowego od osób fizycznych.

 • ..., np. na wybudowanie altany, mamy do czynienia ze sprzedażą i umowa podlega opodatkowaniu. 4. Sprzedający działkę w ROD musi natomiast uiścić podatek dochodowy od osób fizycznych. Sprzedaży nasadzeń(...) leży oddać 400 zł. Podatek płaci się w urzędzie skarbowym właściwym dla miejsca zamieszkania nabywcy działki. Aby dopełnić tego obowiązku, trzeba się posłużyć formularzem (PCC-1 i PCC-1A), który...

 • Uzyskanie bezpłatnej porady prawnej a podatek dochodowy od osób fizycznych

  Od 1 stycznia 2015 r. osoba, która uzyskała bezpłatną poradę prawną, jest zwolniona od podatku dochodowego, jeżeli pobiera świadczenie z pomocy społecznej lub zasiłek rodzinny. Jednak nie wszystkie osoby, które korzystają z naszej pomocy prawnej, uzyskują takie świadczenia. Jakie są zasady opodatkowania podatkiem dochodowym w przypadku tych osób? Jakie obowiązki ma w tym zakresie nasze

 • Mamy dobrą wiadomość dla osób, którym urzędy skarbowe zawiesiły postępowanie w sprawie zwrotu niesłusznie pobranego podatku od ukrytych dochodów...

 • Wynagrodzenie za bezumowne korzystanie z nieruchomości a podatek dochodowy od osób fizycznych

  Świadczenie przysługujące z tytułu bezumownego korzystania z rzeczy nie jest naprawieniem szkody wyrządzonej właścicielowi. Stanowi zapłatę za korzystanie z jego rzeczy, którą to zapłatę korzystający z rzeczy musiałby uiścić właścicielowi, gdyby to korzystanie oparte było na istniejącej podstawie prawnej (a więc zapłatę, którą właściciel uzyskałby, gdyby rzecz oddał w odpłatne korzystanie na podstawie ważnego stosunku prawnego).

 • Na podstawie tak zwanego zapisu testamentowego odziedziczyłam po mojej babci pieniądze i samochód. Czy w takim przypadku muszę zapłacić podatek? Natalia z Gdańska...

 • Wybór podatku liniowego przez osobę fizyczną - praktyczne formalności

  Przedsiębiorca rozpoczynający działalność gospodarczą lub planujący jej przyszłość, musi podjąć wiele ważnych decyzji. Jedną z nich jest określenie sposobu opodatkowania swojego przedsiębiorstwa. Możliwości jest kilka, a jedną z nich jest tak zwany podatek liniowy.

 • Dostałam od pracującej w Anglii koleżanki sporo ubrań, torebek oraz buty. Niektóre z tych ubrań wystawiłam na aukcję internetową. Koleżanka, której o tym powiedziałam, straszy mnie, że będę musiała zapłacić podatek od sprzedanych rzeczy. Czy to prawda? Przecież ja nie handluję zawodowo, a chciałam tylko pozbyć się niepotrzebnych ciuchów? Eliza z Kielc...

 • Polkowice: Podatek od nieruchomości zlikwidowany

  Radni Rady Miejskiej poparli projekt burmistrza Wiesława Wabika w sprawie zniesienia podatku od nieruchomości dla osób fizycznych.