• Informacje na temat:

  podatek od sprzedaży nieruchomości

Artykuły na temat: podatek od sprzedaży nieruchomości
 • Od blisko 5 lat jestem właścicielką mieszkania w górach. Myślałam, że kiedyś tam się przeniosę, ale wpadłam w długi i zmuszona będę sprzedać to lokum, aby je spłacić. Proszę o informację, ile wynosi podatek od sprzedaży mieszkania i czy muszę go zapłacić, jeśli kupiłam je już prawie 5 lat temu? Sabina z Kielc...

 • Jak nie płacić podatku od sprzedaży nieruchomości?

  Osoby fizyczne, zamieszkałe na terenie naszego kraju, podlegają obowiązkowi podatkowemu od całości swoich przychodów. Wśród nich wyróżnić można nie tylko przychody z pracy czy działalności gospodarczej, ale także z nieruchomości położonych na terenie Polski, w tym także ze sprzedaży takiej nieruchomości. Istnieją jednak przypadki, w których zapłaty takiego podatku można uniknąć. Co trzeba zrobić?

 • Podjęłam decyzję o rozstaniu z partnerem i w związku z tym jestem zmuszona sprzedać mieszkanie, na które wzięłam kredyt około 4 lata temu. Niestety, nie wiem, czy będę musiała zapłacić za to podatek i w jakiej wysokości. Czy mogę prosić o pomoc? Monika Drejer z Oleszna...

 • Podatek od sprzedaży nieruchomości przez notariusza

  Dochody ze sprzedaży nieruchomości są zwolnione z podatku, jeśli do transakcji dojdzie po 5 latach od jej nabycia. Ale zdarza się, że ze względu na wadę aktu notarialnego konieczne jest zawarcie drugiej umowy sprzedaży. I właśnie data zawarcia tej drugiej umowy - o ile jest potwierdzona prawidłowym aktem notarialnym - staje się właściwą datą nabycia.

 • Sprzedałaś mieszkanie lub dom przed upływem 5 lat (licząc od końca roku kalendarzowego w którym je nabyłaś lub wybudowałaś)? Od uzyskanego dochodu będziesz musiała zapłacić podatek (19 proc.). Unikniesz go, jeśli pieniądze ze sprzedaży przeznaczysz na cele mieszkaniowe. Musisz to zrobić w ciągu 2 lat od sprzedaży. Zamiar warto zgłosić fiskusowi. A jeżeli pomiędzy sprzedażą, a przeznaczeniem...

 • Nowe zasady opodatkowania zbycia nieruchomości

  Nowelizacja ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, prawnych oraz Ordynacji podatkowej wprowadziła nowe zasady opodatkowania sprzedaży i innych form zbycia nieruchomości. Do końca 2018 r. zbywcy byli obciążeni podatkiem za odpłatne pozbycie się nieruchomości przed upływem 5 lat od jej zakupu. Jak wygląda ich sytuacja po 1 stycznia 2019 r.?

 • ...nieruchomości oraz jak można ich uniknąć. Przepisy stanowią, że jeśli sprzedajemy nieruchomość przed upływem pięciu lat od jej nabycia, musimy zapłacić podatek w wysokości 19 proc. Termin ten liczony(...) daniny dla fiskusa, gdy pieniądze uzyskane ze sprzedaży nieruchomości przeznaczymy na własne cele mieszkaniowe (wymieniamy je w ramce powyżej). Musimy to zrobić w ciągu 2 lat – termin ten liczy się od...

 • PIT Last Minute: Rozliczamy dochód ze sprzedaży nieruchomości

  Osoby, które w ubiegłym roku uzyskały przychody ze sprzedaży nieruchomości przed upływem okresu 5 lat od jego nabycia, muszą przy rozliczeniu roku 2014 złożyć PIT-39. I to nawet jeśli uzyskane środki w całości przeznaczyły na zakup innego mieszkania dla siebie czy dla dzieci.

 • Podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC) zazwyczaj wynosi 2 proc.

 • Koszty uwzględniane przy sprzedaży prywatnej nieruchomości

  Osoby fizyczne zbywające odpłatnie prywatne nieruchomości lub prawa majątkowe zobowiązane są do zapłacenia podatku od dochodu z takiej transakcji. Obliczenie tego podatku wymaga z kolei ustalenia nie tylko przychodu z odpłatnego zbycia, ale również kosztów jego uzyskania.