• Informacje na temat:

  podatek rolny

Artykuły na temat: podatek rolny
 • „Ojciec nie osiągnął jeszcze wieku emerytalnego, ale chce mi już teraz przekazać gospodarstwo rolne. Jak to to załatwić?” Piotr M. ze Starej Wsi

 • Niewielu przedsiębiorców zdaje sobie sprawę z tego, że nie wszystkie należące do nich grunty muszą być obciążane podatkiem od nieruchomości. Jeśli wśród gruntów pozostających wśród zasobów przedsiębiorcy znajdują się grunty rolne, to mogą być one opodatkowane niższym podatkiem rolnym.

 • Jeśli działka rolna jest przeznaczona pod zabudowę mieszkaniową, przy jej sprzedaży trzeba zapłacić podatek dochodowy.

 • Sejm zmienił ustawę o podatku rolnym

  Sejm znowelizował w czwartek ustawę o podatku rolnym. Ogranicza ona zasadę solidarnej odpowiedzialności właścicieli nieruchomości za zapłatę podatku rolnego lub podatku od nieruchomości.

 • W marcu należy wpłacić do gminy podatek i opłatę za użytkowanie wieczyste. Komu przysługują w nich ulgi? Jakie jeszcze opłaty może pobierać gmina?

 • Od zysku ze sprzedaży gruntu rolnego podatnik zapłaci PIT, jeśli w dniu sprzedaży będzie wiedział, że nowy nabywca chce przeznaczyć grunt na cele inne niż rolnicze.

 • ...terytorialnego (np. gmina lub miasto), skarb państwa oraz Agencja Nieruchomości Rolnych (ANR). W pozostałych przypadkach na sprzedaż ziemi musi się zgodzić prezes ANR. Aby właściciel gruntu uzyskał(...) sprawią, że od maja drastycznie spadnie liczba zawieranych transakcji, a w konsekwencji – spadną także ceny ziemi rolnej. Według nowych przepisów przez pięć lat nie będzie można kupić działek rolnych...

 • Podatek od nieruchomości: Właściciele mają czas do 15 września

  Już za niespełna trzy tygodnie minie termin zapłaty przedostatniej raty podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego. Daniny te należy opłacić w gminach. Od 2016 r. na płatników podatków lokalnych czekają korzystne zmiany - znikną dotychczasowe wątpliwości dotyczące m.in. obliczania podatku od nieruchomości jednego mieszkańca bloku od całej, dostępnej dla każdego powierzchni garażowej.

 • Na zmianach mają też skorzystać gminy, którym łatwiej będzie planować dochody z tytułu tego podatku. Podatek to równowartość pieniężna 2,5 kwintala żyta z 1 ha przeliczeniowego gruntów gospodarstw rolnych oraz równowartość 5 kwintali żyta z 1 ha pozostałych gruntów. I to się nie zmieni. Inaczej jednak będzie obliczana wartość żyta. Teraz jest to średnia cena skupu (na podstawie komunikatu...

 • Gminy nie dbają o wzrost dochodów z podatków lokalnych

  Choć gminy narzekają na brak pieniędzy, to nie dokładają starań, by zwiększyć dochody z podatków lokalnych. Jak wynika z raportu NIK w ponad 40 proc. badanych gmin stwierdzono nieprawidłowości.