• Informacje na temat:

  podatnik

Artykuły na temat: podatnik
 • W styczniu tego roku wszedł w życie przepis o tym, że „niedające się usunąć wątpliwości co do treści przepisów prawa podatkowego rozstrzyga się na korzyść podatnika” (art. 2a Ordynacji podatkowej). Jest on jednak na tyle niejasny, że minister finansów wydał ogólną interpretację, jak należy go rozumieć. Do tej interpretacji powinny stosować się wszystkie urzędy skarbowe.

 • Będzie Karta Rzetelnego Podatnika

  Resort gospodarki przekazał Ministerstwu Finansów projekt rekomendacji dot. nowej Ordynacji podatkowej. W poprawieniu relacji pomiędzy podatnikiem a organami podatkowymi może posłużyć wprowadzenie instytucji promującej rzetelnych podatników

 • Porzekadło mówi, że na nich najlepiej się uczyć. Zobacz, z czym podatnicy mają największy problem wypełniając PIT-a i nie popełnij tych błędów! Brak podpisu podatnika(...) pamiętać, że osoby nieprowadzące działalności gospodarczej lub niebędące podatnikami VAT, mają obowiązek posługiwania się numerem PESEL. Złe adresy Wypełniając zeznanie roczne należy wpisać...

 • Zmiany w zakresie upubliczniania danych podatników

  Nowelizacja ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych wprowadza przepisy umożliwiające ministrowi finansów publikację danych podatkowych podatników. Dotyczy to tych podatników, których przychody w ubiegłym roku przekroczyły kwotę określoną w złotych, której wartość przekracza równowartość 50 mln euro oraz płatników działających w formie podatkowej grupy kapitałowej.

 • Gdy wyjeżdża się na dłużej z kraju, a chce się uniknąć problemów z urzędem skarbowym, najlepiej ustanowić swego pełnomocnika.

 • Od września br. nowy wykaz podatników VAT

  Od początku września 2019 r. została utworzona baza wszystkich podatników VAT, tzw. biała lista podatników VAT. W bazie znajdują się dane, takie jak: nazwa firmy lub imię i nazwisko, NIP, REGON, PESEL, adres siedziby, imiona i nazwiska osób reprezentujących podmiot, jak również ich NIP i PESEL, data rejestracji, odmowy rejestracji albo wykreślenia z rejestru jako podatnika VAT, numery rachunków

 • Zysk nie dla biednych i nie dla bogatych. Kto zyska na podniesieniu kosztów uzyskania przychodów?

  Na podstawie danych o liczbie podatników PIT i ich dochodach za 2017 r. przeprowadziliśmy symulację korzyści z podniesienia kosztów uzyskania przychodów. Oparliśmy ją na nieoficjalnych(...) rozliczają kwotę wolną "po staremu", czyli obniżają zaliczkę na podatek o 556,02 zł. Z danych przedstawionych nam przez Ministerstwo Finansów wynika, że podatników z dochodem w przedziale 10-15 tys. zł...

 • Urzędnicy skarbowi kontrolują maluczkich i zostawiają w spokoju grube ryby - tak powszechnie uważamy. Ale to jedna strona medalu. Podatnicy też mają wiele na sumieniu. Prowadzą wojnę ze skarbówką, w której wszelkie chwyty są dozwolone.

 • Najlepiej i najgorzej zarabiający w jednym miejscu. Nierówności dochodowe w Polsce

  Grupa 10 proc. najlepiej zarabiających uzyskuje prawie 41 proc. dochodu wszystkich podatników – wynika z danych zebranych przez Ministerstwo Finansów.

 • Jakie zmiany czekają na małych podatników od 2017 r.?

  Obniżenie stawki podatku dochodowego od osób prawnych z 19 proc. do 15 proc. dla grupy małych podatników oraz podatników rozpoczynających działalność - w roku, w którym rozpoczęli działalność - to główna zmiana nowelizacji ustawy o podatku dochodowym.