• Informacje na temat:

  podatnik

Artykuły na temat: podatnik
 • W styczniu tego roku wszedł w życie przepis o tym, że „niedające się usunąć wątpliwości co do treści przepisów prawa podatkowego rozstrzyga się na korzyść podatnika” (art. 2a Ordynacji podatkowej). Jest on jednak na tyle niejasny, że minister finansów wydał ogólną interpretację, jak należy go rozumieć. Do tej interpretacji powinny stosować się wszystkie urzędy skarbowe.

 • Będzie Karta Rzetelnego Podatnika

  Resort gospodarki przekazał Ministerstwu Finansów projekt rekomendacji dot. nowej Ordynacji podatkowej. W poprawieniu relacji pomiędzy podatnikiem a organami podatkowymi może posłużyć wprowadzenie instytucji promującej rzetelnych podatników

 • Porzekadło mówi, że na nich najlepiej się uczyć. Zobacz, z czym podatnicy mają największy problem wypełniając PIT-a i nie popełnij tych błędów! Brak podpisu podatnika(...) pamiętać, że osoby nieprowadzące działalności gospodarczej lub niebędące podatnikami VAT, mają obowiązek posługiwania się numerem PESEL. Złe adresy Wypełniając zeznanie roczne należy wpisać...

 • Zmiany w zakresie upubliczniania danych podatników

  Nowelizacja ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych wprowadza przepisy umożliwiające ministrowi finansów publikację danych podatkowych podatników. Dotyczy to tych podatników, których przychody w ubiegłym roku przekroczyły kwotę określoną w złotych, której wartość przekracza równowartość 50 mln euro oraz płatników działających w formie podatkowej grupy kapitałowej.

 • Gdy wyjeżdża się na dłużej z kraju, a chce się uniknąć problemów z urzędem skarbowym, najlepiej ustanowić swego pełnomocnika.

 • Urzędnicy skarbowi kontrolują maluczkich i zostawiają w spokoju grube ryby - tak powszechnie uważamy. Ale to jedna strona medalu. Podatnicy też mają wiele na sumieniu. Prowadzą wojnę ze skarbówką, w której wszelkie chwyty są dozwolone.

 • Zysk nie dla biednych i nie dla bogatych. Kto zyska na podniesieniu kosztów uzyskania przychodów?

  Na podstawie danych o liczbie podatników PIT i ich dochodach za 2017 r. przeprowadziliśmy symulację korzyści z podniesienia kosztów uzyskania przychodów. Oparliśmy ją na nieoficjalnych(...) rozliczają kwotę wolną "po staremu", czyli obniżają zaliczkę na podatek o 556,02 zł. Z danych przedstawionych nam przez Ministerstwo Finansów wynika, że podatników z dochodem w przedziale 10-15 tys. zł...

 • Jakie zmiany czekają na małych podatników od 2017 r.?

  Obniżenie stawki podatku dochodowego od osób prawnych z 19 proc. do 15 proc. dla grupy małych podatników oraz podatników rozpoczynających działalność - w roku, w którym rozpoczęli działalność - to główna zmiana nowelizacji ustawy o podatku dochodowym.

 • Najlepiej i najgorzej zarabiający w jednym miejscu. Nierówności dochodowe w Polsce

  Grupa 10 proc. najlepiej zarabiających uzyskuje prawie 41 proc. dochodu wszystkich podatników – wynika z danych zebranych przez Ministerstwo Finansów.

 • Kiedy wątpliwości są rozstrzygane na rzecz podatnika?

  Skomplikowane i napisane niezrozumiałym językiem regulacje podatkowe to codzienność podatników. Ochronę przed negatywnymi skutkami ich stosowania ma zapewniać zasada rozstrzygania wątpliwości interpretacyjnych na korzyść podatników. W praktyce rozumienie samej zasady wywołuje kontrowersje.