• Informacje na temat:

  podaż pieniądza

Artykuły na temat: podaż pieniądza
 • Podaż pieniądza spowalnia, ale rośnie ciągle szybko - 17,6% r/r , styczniowa inflacja bez niespodzianek.

 • Rośnie podaż pieniądza w Polsce

  Podaż pieniądza M3 w czerwcu wzrosła o 9,3% r/r vs 9,9% r/r w maju. Główną przyczyną obniżenia jej dynamiki był (podobnie jak w maju) spadek tempa wzrostu depozytów i innych zobowiązań (z terminem wymagalności do 2 lat) oraz gotówki w obiegu. Polacy uciekają z gotówki bojąc się obniżki stóp procentowych.

 • ...pieniądza i stabilności cen, czyli zapobiegać wzrostowi inflacji (pożądany poziom to ok. 2,5 proc. +/- 1 proc.) Może to osiągnąć przede wszystkim poprzez określanie wysokości oficjalnych stóp(...) obowiązkową. Operacje otwartego rynku to transakcje dokonywane z inicjatywy banku centralnego z bankami komercyjnymi. Regulują one ilość krótkoterminowych nadwyżek gotówki w sektorze bankowym. Podaż...

 • Podaż pieniądza (M3) w lutym 2016 r. wzrosła o 7.068,1 mln zł, czyli o 0,6 proc. i wyniosła 1.158.239,6 mln zł - podał w poniedziałek NBP. W porównaniu z analogicznym miesiącem ubiegłego roku podaż pieniądza wzrosła o 10 proc.

 • ...faktu. PANI: Czym właściwie jest żądza pieniądza? Dr Wiesław Baryła: To bardzo stare, szacowne pragnienie. Powstało na fundamencie motywacji do(...) podniesienia pozycji społecznej, dla każdego. Ale w różnych krajach istnieją też społeczne presje, które sprawiają, że nakładamy na żądzę pieniądza ograniczenia. Na przykład w państwach o protestanckich...

 • Walutowa układanka

  Precyzyjne prognozowanie ceny pieniądza w dłuższym okresie jest niezwykle trudne. O wysokości kursu walutowego decyduje wiele czynników, a na każdy z nich wpływają jeszcze inne uwarunkowania - tłumaczą eksperci Pioneer Pekao TFI.

 • Nieracjonalny strach przed napływem imigrantów

  ...nieporozumieniem jest założenie, że imigranci są odpowiedzialni za drogie mieszkania. Szwajcarski bank centralny zrezygnował z kontroli podaży pieniądza poprzez ustalenie kursu franka szwajcarskiego za jedno euro na poziomie 1,2. Od 2007 r. podaż ta wzrosła o ponad 100 proc., co doprowadziło do mieszkaniowej bańki spekulacyjnej oraz ogólnego wzrostu kosztów związanych z wynajmem. Ponadto, taki sam...

 • 2018 będzie przełomowy dla światowych rynków

  Analitycy Franklin Templeton Investments, prognozują, że 2018 będzie przełomowym rokiem dla światowych rynków akcji. Gospodarka światowa powinna się nadal rozwijać, w warunkach niesłabnącej dynamiki rynków rozwiniętych i wschodzących. Niemniej jednak uważamy, że era taniego pieniądza powoli będzie dobiegać końca, co przyniesie nowe powody do niepewności.

 • Pieniądze w kieszeni za nic, fiński eksperyment bez precedensu w historii świata

  ...i braku społecznej empatii. Jego źródłem jest cywilizacyjne znaczenie pracy i pieniądza. Jedno z drugim jest powiązane: gdyby nie pierwsze, nie byłoby drugiego. Pieniądz nam się należy o tyle, o ile(...). Naoliwi go. Zgoda. Nonsensem byłoby zakładać, że ludzie w wyniku wprowadzenia dochodu podstawowego przestaną pracować. Jednak nonsensem jest także wierzyć, że podaż produktywnej pracy nie ulegnie zmianie...

 • Bank centralny zasili gospodarkę finansowym zastrzykiem? Eksperci mają wątpliwości

  Zapowiadane w expose premier Beaty Szydło "pompowanie" pieniędzy do gospodarki prowokuje ekonomistów do skrajnych opinii. Nie brakuje głosów sugerujących, że polskiej gospodarce nie jest potrzebny zastrzyk finansowy z NBP, a bank centralny powołany jest do innych celów (ma stać na straży stabilności pieniądza).