• Informacje na temat:

  podwyżka emerytur 2015

Artykuły na temat: podwyżka emerytur 2015
 • Jak co roku 1.03.2015 r. ZUS podwyższy świadczenia emerytalno-rentowe. W tym roku metodą kwotowo-procentową. Podwyższona zostanie...

 • Projekt dotyczący waloryzacji rent i emerytur w 2015 r.

  Projektem ustawy zmieniającej zasady waloryzacji rent i emerytur w 2015 r. zajmie się dzisiaj Stały Komitet Rady Ministrów. Projekt zakłada, że w przyszłym roku minimalna kwota podwyżki wynieść ma 36 zł. Według MPiPS, zyska na tym ponad 90 proc. emerytów.

 • Zmiany w emeryturach i rentach w 2015 r.

  ...1 marca 2015, jak co roku, będzie waloryzacja świadczeń. Ale tym razem po nowemu. Na co mogą liczyć emeryci i renciści?

 • Podwyżki emerytur? Możliwe jedynie jednorazowe świadczenie

  Najbardziej prawdopodobny wariant podwyżek to jednorazowe dodatki dla emerytów i rencistów.

 • Zgodnie z nowelizacją ustawy o świadczeniach emerytalnych i rentowych zmienią się nieco zasady podwyższania świadczeń. Od 1 marca 2015 r. wypłaty dla emerytów z FUS zostaną podwyższone o 1,08%, jednak nie mniej niż o 36 zł. Ustanowienie tego progu jest korzystną zmianą wprowadzoną w tym roku. W ten sposób poziom najniższych świadczeń będzie dodatkowo chroniony. Minimalna podwyżka...

 • Waloryzacja rent i emerytur: Świadczenia uwzględnią wzrost PKB

  Rosną szanse, że rząd trwale zmieni zasady waloryzacji rent i emerytur. Wzór na podwyżki może odnosić się do wzrostu gospodarczego.

 • Piotr Duda: Domagamy się podwyżek dla całej budżetówki, takiej jak dla służb mundurowych

  ...mówimy o wieku emerytalnym - powiedział szef "S". Jak mówił, "PiS udowadniał nam, że nie można zrobić, złożyć projektu ustawy odnośnie przechodzenia na emeryturę po przepracowaniu 35 lat przez kobiety i 40 przez mężczyzn okresu składkowego, absolutnie nie można". - Tutaj podzielił społeczeństwo, bo w służbach mundurowych można po 25 latach przechodzić na emerytury bez względu na wiek - zauważył...

 • Rząd prognozuje w 2017 r. waloryzację na poziomie 0,52 proc. Ale ponownie wypłaci specjalne dodatki dla emerytów. Rada Ministrów zaproponuje powtórkę tegorocznego wariantu w sprawie podwyżek emerytur i rent, czyli waloryzację wynikającą z ustawowego wzoru "inflacja plus 20 proc. realnego wzrostu płac".

 • NSZZ "Solidarność" domaga się podwyżek w budżetówce

  ...i Sprawiedliwości uchyla się od realizacji obietnic złożonych w kampanii wyborczej 2015 roku w zakresie wysokości kwoty wolnej od podatku dochodowego, waloryzacji wysokości zryczałtowanych kosztów uzyskania(...) zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, uchylenia wygaszania emerytur pomostowych, przyjęcia ustawy o Służbie Ochrony Kolei oraz wprowadzenia pluralizmu związkowego w Policji". W ocenie Komisji...

 • Jeśli rząd zostałby przy wskaźnikowej waloryzacji świadczeń, ci, którzy pobierają najniższe emerytury, w przyszłym roku mogliby dostać 30 groszy podwyżki.