• Informacje na temat:

  podwyżka świadczenia pielegnacyjnego

Artykuły na temat: podwyżka świadczenia pielegnacyjnego
 • Zasiłki pielęgnacyjne będą wyższe

  ...uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego, który 26 marca przyjął rząd.

 • Podwyżka zasiłku pielęgnacyjnego: Od kiedy opiekunowie dostaną więcej pieniędzy?

  Rząd podnosi z 520 zł do 620 zł świadczenia dla opiekunów, którzy zajmują się dorosłym niepełnosprawnym członkiem rodziny. Wzrosną też kryteria dochodowe w pomocy społecznej.

 • ...niezdolności do pracy i samodzielnej egzystencji. Obecnie wysokość dodatku pielęgnacyjnego wynosi 206,76 zł brutto (waloryzacja dodatku nastąpi 1 marca 2015 r. wraz z podwyżkami rent i emerytur). Ale...

 • Od stycznia nowe wysokości świadczeń

  Od 1 stycznia 2015 r. wysokość świadczenia pielęgnacyjnego wzrośnie do 1200 zł miesięcznie z obecnych 1000 zł.

 • ...podajemy przykład, jak oblicza się nowe świadczenie). To oznacza, że emerytury i renty po waloryzacji wzrosną o 0,24 %. Ale uwaga! Osoby z najniższymi świadczeniami dostaną jednorazowy zastrzyk(...) (z decyzji ZUS) to 2500 zł. I tę kwotę ZUS przyjmie do waloryzacji. Zatem jej emerytura brutto wzrośnie do 2506 zł (2500 x 100,24%), a podwyżka 6 zł brutto to 4,85 zł na rękę. Różnica w kwotach wynika...

 • Podwyżka abonamentu rtv od stycznia

  Od 1 stycznia 2016 roku opłata za używanie odbiornika radiowego wyniesie 7 zł miesięcznie (podwyżka o 0,50 zł w porównaniu z 2015 rokiem), a opłata za używanie odbiornika telewizyjnego lub radiowego i telewizyjnego 22,90 zł miesięcznie (podwyżka o 1,40 zł). Zmiana stawek nie wpłynie na sytuację ekonomiczną osób ustawowo zwolnionych z opłat, znajdujących się w katalogu zawierającym 22 niżej

 • Tegoroczna waloryzacja emerytur i rent będzie najniższa od 10 lat. Osoby pobierające niskie świadczenia mogą natomiast liczyć na wyjątkowe dopłaty z ZUS.

 • Wypłacić w 2017 r. emerytom i rencistom jednorazowy dodatek - PSL

  - PSL chce, by w 2017 r. emerytom, rencistom i osobom pobierającym świadczenia oraz zasiłki przedemerytalne wypłacony został jednorazowy dodatek w wysokości od 200 do 500 zł. Chcemy upomnieć się o tych, których obecny rząd pomija - powiedział szef PSL Władysław Kosiniak-Kamysz.

 • ...– 100,68 %. Nowością w tym roku jest też to, że minimalna podwyżka nie jest mniejsza niż: 36 zł brutto dla emerytur, rent z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, rent rodzinnych, świadczeń(...) 2. P. Krystyna miała 985,50 zł brutto renty z tyt. częściowej niezdolności do pracy. Pomnożenie tej kwoty przez wskaźnik waloryzacji dało 992,20 zł (podwyżka byłaby więc niższa niż 27 zł). Nową stawkę renty...

 • Powstanie solidarnościowy fundusz dla niepełnosprawnych? Rząd szuka pieniędzy

  Opiekunowie chcą wprowadzenia dodatku rehabilitacyjnego i podwyżki renty socjalnej. Przyjdzie im jednak poczekać, bo rząd musi poszukać pieniędzy na ten cel.