• Informacje na temat:

  polska a unia europejska

Artykuły na temat: polska a unia europejska
 • Unia Europejska uchwaliła przepisy w sprawie urlopów ojcowskich i rodzicielskich

  Polska była przeciwna kompromisowi zawartemu jeszcze w czerwcu zeszłego roku ze względu na klauzulę nakazującą dzielenie się urlopem rodzicielskim między matką i ojcem. Regulacje krajowe przewidują, że urlop taki może, ale nie musi być przekazywany. W czwartek przedstawiciel władz z Warszawy wstrzymał się od głosu.  Dyrektywa w sprawie równowagi między życiem zawodowym i prywatnym ma zwiększyć...

 • - Polska jest trzecim co do wielkości producentem piwa, przynosząc budżetowi dochody na poziomie 3,6 mld zł rocznie. Większość surowców potrzebnych do wytworzenia piwa pochodzi z rodzimych plantacji - zaznaczył wiceminister rolnictwa Jacek Bogucki.

 • Płaca minimalna w krajach Unii Europejskiej

  ...i SPRAWDŹ ZAROBKI - Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń 2018 Wartość nominalna Pod względem nominalnej wartości płacy minimalnej, wyrażonej w euro, Polska zajmuje obecnie 13. pozycję wśród 22(...) znacznie mniejsze po uwzględnieniu różnic w poziomie cen. Według parytetu siły nabywczej, Polska zajmuje 11. pozycję wśród krajów Unii Europejskiej pod względem wartości płacy minimalnej. W zestawieniu tym...

 • PiS zadłuża Polskę najszybciej w Unii Europejskiej

  Dwa lata rządu Prawa i Sprawiedliwości to bezprecedensowy atak na polskie instytucje państwa prawa. W sferze gospodarczej natomiast rząd postępuje tak, aby rosło to, co powinno spadać - dług publiczny, a spadało to, co powinno rosnąć - siła sektora prywatnego.

 • Koszty pracy w Polsce na tle Unii Europejskiej

  ...znalazła się Polska. W naszym kraju odnotowano najniższe koszty pracy, na poziomie 8,3 dolara. W porównaniu ze Szwajcarią to różnica w wysokości prawie 50 dolarów. Do grupy krajów o stosunkowo niskich(...) obciążenie wynikające z pozapłacowych kosztów pracy występowało na Malcie i w Danii, odpowiednio 7,8 proc. i 12,5 proc. Polska należy do krajów o stosunkowo niskim udziale pozapłacowych kosztów, wynoszącym...

 • Polska na cenzurowanym w Unii Europejskiej. Warszawie grozi ograniczenie funduszy europejskich i niechęć zagranicznych inwestorów

  Polskę czekają długie i żmudne negocjacje budżetowe z Unią Europejską. Zagrożeniem może być powiązanie kwestii praworządności z wypłatą funduszy strukturalnych. Z tą propozycją Komisji Europejskiej nie zgadzają się przedstawiciele Polski. Eksperci oceniają, że już sama atmosfera wokół Polski związana z wątpliwościami o stan praworządności może negatywnie wpłynąć na jej pozycję na arenie międzynarodowej, również w znaczeniu gospodarczym. Może np. wywołać niechęć inwestorów zagranicznych.

 • Dynamika płacy minimalnej w Polsce i w Unii Europejskiej

  Pierwsze minimalne wynagrodzenie zostało wprowadzone w 1894 roku w Nowej Zelandii pod wpływem strajków robotniczych. W Polsce po praz pierwszy płacę minimalną wprowadzono w 1956 roku. Od 2003 roku jest ona ustalana przez Komisję Trójstronną, w której skład wchodzi rząd, pracodawcy i związki zawodowe. Zgodnie z obowiązującą ustawą, co roku wynagrodzenie minimalne powinno być powiększone o wartość prognozowanej inflacji oraz 2/3 tempa wzrostu PKB. Zasada ta ma być stosowana do czasu, gdy stawka...

 • Krok w stronę liberalizacji rynku kolejowego Unii Europejskiej

  Po prawie trzech latach od prezentacji projektu Komisji Europejskiej państwa unijne przełamały impas wypracowując dzisiaj polityczne porozumienie o rynkowej części IV pakietu kolejowego. Przewiduje on m.in. otwarcie krajowych przewozów pasażerskich dla nowych podmiotów.

 • Unia Europejska zmienia prawo na niekorzyść polskich pracowników delegowanych

  Zmiany w przepisach o pracownikach delegowanych będą służyć starym krajom Unii Europejskiej i mogą zmodyfikować rynek pracy niemal nie do poznania. W ocenie ekspertów, to widać już mocno w takich krajach, jak Francja czy Austria, gdzie rozważane są przepisy krajowe zniechęcające do zatrudniania obcokrajowców.

 • Unia Europejska grzebie w biopaliwach

  Przyjęte przez komisję środowiska w Parlamencie Europejskim stanowisko zakłada ograniczenie do 6 proc. udziału biokomponentów pochodzenia rolniczego w rynku paliw. Pomysłodawcy argumentują, że rosnące zapotrzebowanie na biopaliwa pośrednio wpływa na wzrost emisji szkodliwych substancji.