• Informacje na temat:

  porzucenie pracy

Artykuły na temat: porzucenie pracy
 • Zapłacisz za porzucenie pracy!

  Porzucenie pracy nie powinno być bezkarne - przekonuje Konfederacja Pracodawców Polskich i postuluje zmiany prawa w tym zakresie.

 • Najważniejszym wydarzeniem środy, ale i całego tygodnia, jest przedstawienie wyników posiedzenia FOMC. Naszym zdaniem Fed usunie z oświadczenia fragment o "cierpliwości w normalizacji polityki pieniężnej". Jednak dla USD istotne będzie, jakie inne elementy znajdą się w przekazie. Sądzimy, że ryzyka przeważają na rzecz negatywnej reakcji dla USD.

 • Pokolenie „140 znaków” na rynku pracy

  Zdaniem analityków Hay Group, absolwenci wkraczający na rynek nie są przygotowani do pracy. Około 80% pracodawców przyznało, że ma duże trudności ze znalezieniem absolwentów dysponujących umiejętnościami miękkimi. Współcześnie absolwenci mają ogromny potencjał – dorównują menedżerom wyższego szczebla w zakresie samoświadomości, samokontroli i umiejętności pracy zespołowej, a pod względem empatii...

 • Po ospałym starcie piątkowego handlu rynek walutowy zdaje się nie rezygnować z dalszego pozycjonowania pod pro-dolarowy rezultat przyszłotygodniowego posiedzenia FOMC. USD jest kupowany na większości crossów w segmencie G10, a apetyt na amerykańską walutę dodatkowo został wzmocniony danymi z USA.

 • ...szczególnej ochronie przed zwolnieniem, ułatwienie wypowiedzenia umowy o pracę w przypadku porzucenia pracy – to niektóre propozycje przygotowane przez Konfederację Lewiatan, a zawarte w rekomendacjach na rzecz poprawy funkcjonowania rynku pracy.

 • Staż pracy mogą udokumentować "stare" dowody osobiste

  Stare dowody osobiste, wydawane w formie zielonej książeczki, książeczki zdrowia oraz zeznania świadków mogą potwierdzić staż pracy, od którego zależy wysokość emerytury - przypomina Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

 • Firmy chcą zmian w prawie pracy: Zamiast różnych umów - jednolity kontrakt

  Jednolite umowy o pracę i uzależnienie wysokości zasiłku dla bezrobotnych od wynagrodzenia - to przykładowe recepty zatrudniających na bolączki rynku pracy. Mają wskazać rządowi kierunek zmiany przepisów.

 • Zmiany w zakresie prawa do zasiłku macierzyńskiego

  Z dniem 14 sierpnia 2015 r. wejdą w życie przepisy umożliwiające skorzystanie z zasiłku macierzyńskiego przez ubezpieczonego ojca dziecka w sytuacji, gdy nieubezpieczona matka dziecka nie może sprawować nad nim opieki. Będzie to możliwe w przypadku jej śmierci albo porzucenia przez nią dziecka lub też w sytuacji, gdy opiekę nad dzieckiem uniemożliwi jej stan zdrowia.

 • Resort pracy przygotowuje duże zmiany w wystawianiu zaświadczeń lekarskich

  Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej pracuje nad zmianami w prawie, które mają na celu wprowadzenie elektronicznej formy zaświadczeń lekarskich. Zniesiony ma być np. obowiązek dostarczania pracodawcy zaświadczeń lekarskich przez ubezpieczonych, jak też obowiązek przesyłania do ZUS oryginałów papierowych zaświadczeń. Pracownik-ojciec dziecka będzie miał prawo skorzystać z urlopu...

 • Słabe dane o sprzedaży detalicznej z USA zatrzymały rajd USD, jednak rynek przeszedł bardziej do konsolidacji niż odwrotu. Jakkolwiek inwestorzy mogą być już bardziej ostrożni pozycjonując się pod przyszłotygodniowe posiedzenie FOMC, tak przekonanie, że otrzymają to, czego chcą (porzucenie "cierpliwości" w normalizacji polityki monetarnej), utrzyma pozytywne nastawienie wobec dolara.