• Informacje na temat:

  posiedzenie rady polityki pienieżnej

Artykuły na temat: posiedzenie rady polityki pienieżnej
 • Brak wzrostu wynagrodzeń wyhamuje wzrost PKB

  Brak wzrostu wynagrodzeń, przekładający się na zahamowanie tempa wzrostu spożycia indywidualnego doprowadzi do wyhamowania tempa wzrostu PKB - uważa Andrzej Kaźmierczak, członek Rady Polityki Pieniężnej. Jego zdaniem, dane o wzroście PKB w II kw. są dobre, ale podstawy wzrostu gospodarczego są nietrwałe.

 • Rada Polityki Pieniężnej podjęła decyzję w sprawie stóp procentowych

  Rada Polityki Pieniężnej na środowym posiedzeniu pozostawiła stopy procentowe NBP na niezmienionym poziomie, referencyjna stopa procentowa NBP wynosić będzie nadal 1,50 proc. w skali rocznej - podała RPP w komunikacie.

 • Zasiłek dla bezrobotnych w wysokości 130 procent podstawowego

  Efektywniejsza pomoc osobom szukającym zatrudnienia i przedsiębiorcom poszukującym pracowników to główny cel projektu ustawy o rynku pracy - podkreśla minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbieta Rafalska. Dzięki nowym rozwiązaniom skuteczniej aktywizowane mają być osoby długotrwale bezrobotne. Projekt zakłada wyższy zasiłek - w wysokości 130 procent zasiłku podstawowego dla...

 • Rada Polityki Pieniężnej podjęła decyzję o stopach procentowych

  Rada Polityki Pieniężnej pozostawiła stopy procentowe bez zmian - poinformował w komunikacie Narodowy Bank Polski po zakończonym w środę dwudniowym posiedzeniu RPP.

 • ...walutowego, ale także sygnalizowanie przez NBP ich przyszłego poziomu, w trakcie konferencji po posiedzeniach Rady Polityki Pieniężnej, komunikatach po jej posiedzeniach oraz w opisach dyskusji na(...) na poziom inflacji? Rada Polityki Pieniężnej określa stopy procentowe – podnosi je (wtedy koszt kredytu rośnie) lub obniża (koszt kredytu maleje). Warto zwracać uwagę na te decyzje, bo to pomoże...

 • Rada Polityki Pieniężnej: Stopy procentowe nadal bez zmian

  Zgodnie z oczekiwaniami rynku, Rada Polityki Pieniężnej nie zdecydowała się na zmianę stopy procentowej.

 • GUS notuje drastyczny spadek naszych płac!

  ...w przedsiębiorstwach będzie zapewne analizowała Rada Polityki Pieniężnej, przed marcowym posiedzeniem. Spadek zatrudnienia i płac realnych to argument  za kolejną obniżką stóp procentowych, a przeciw jastrzębiom w RPP, którzy uważają, że trzeba z nią na razie poczekać.  Ale czy nastąpi dalsze złagodzenie polityki pieniężnej i jak silne ono będzie, zobaczymy w marcu. /Polska Konfederacja Pracodawców...

 • Rada Polityki Pieniężnej bacznie przygląda się złotemu

  Zgodnie z oczekiwaniami, Rada Polityki Pieniężnej pozostawiła stopy procentowe w Polsce na dotychczasowym poziomie. Stopa referencyjna w skali rocznej nadal wynosi 1,50 proc., stopa depozytowa 0,50 proc., stopa lombardowa 2,50 proc., stopa redyskontowa 1,75 proc.

 • To nie płace napędzają inflację

  ...decyzji Rady Polityki Pieniężnej o podwyżce stóp procentowych, prezes Narodowego Banku Polskiego, Marek Belka, studząc oczekiwania kontynuacji zacieśniania polityki pieniężnej, wskazał na kilka(...) śledzony przed kolejnymi posiedzeniami Rady Polityki Pieniężnej. W grudniu 2010 roku i w styczniu bieżącego roku nominalne tempo wzrostu wynagrodzeń w firmach było wyraźnie wyższe niż w poprzednich...

 • Wzrost aktywności gospodarczej na świecie pozostaje umiarkowany, przy czym sytuacja gospodarcza w poszczególnych krajach jest zróżnicowana. W Stanach Zjednoczonych wzrost PKB w IV kw. ub. r. utrzymał się na relatywnie wysokim poziomie w stosunku do większości gospodarek rozwiniętych, a perspektywy koniunktury w tej gospodarce pozostają korzystne.