• Informacje na temat:

  postępowania podatkowe

Artykuły na temat: postępowania podatkowe
 • ...kwietnia doszedł do wniosku, że korzystniejsze byłoby wspólne rozliczenie z małżonkiem lub jako osoba samotnie wychowująca dziecko, nie może złożyć zeznania podatkowego ponownie, traktując to jak korektę. Na poprawienie zeznania podatkowego mamy 5 lat. Termin ten liczy się od końca roku, w którym zeznanie zostało złożone (czyli za 2012 r. mamy czas do 31 grudnia 2018 r.). Składamy nową, prawidłowo...

 • Postępowanie dowodowe w sprawach podatkowych

  Finał sprawy podatkowej najczęściej zależy od charakteru, rodzaju i treści zgromadzonego w sprawie materiału dowodowego. Element ten jest istotny szczególnie wtedy, gdy organ administracji spiera się z podatnikiem co do określonych faktów. Nie jest przy tym tak, że postępowanie dowodowe stanowi obligatoryjną część postępowania podatkowego. Obowiązek jego przeprowadzenia dotyczy wyłącznie ściśle

 • W styczniu tego roku wszedł w życie przepis o tym, że „niedające się usunąć wątpliwości co do treści przepisów prawa podatkowego rozstrzyga się na korzyść podatnika” (art. 2a Ordynacji podatkowej). Jest on jednak na tyle niejasny, że minister finansów wydał ogólną interpretację, jak należy go rozumieć. Do tej interpretacji powinny stosować się wszystkie urzędy skarbowe.

 • Podatnikowi niezadowolonemu z decyzji ostatecznej w zakończonej sprawie przysługuje zaskarżenie. Jednak jedynie w wyjątkowych przypadkach podatnik ma prawo do wycofania niekorzystnej decyzji z obrotu.

 • ...odsetek za zwłokę, jeżeli od daty wszczęcia postępowania do doręczenia przez fiskusa decyzji mija więcej niż trzy miesiące. Problem pojawia się jednak, gdy w danej sprawie uchwała pierwszej instancji(...) „Dziennik Gazeta Prawna” sednem tej uchwały jest to, że podatnik nie płaci odsetek za zwłokę, jeżeli od wszczęcia postępowania przez organ pierwszej instancji do ostatecznego rozstrzygnięcia minęło więcej...

 • (Nie) każdy może być świadkiem w sprawie podatkowej

  Osoba, która posiada informacje istotne dla rozstrzygnięcia sprawy podatkowej, może być wezwana w charakterze świadka. Nikt - z wyjątkiem członków rodziny podatnika - nie ma prawa odmówić złożenia zeznań. Podatnik może być obecny przy przesłuchaniu, zadawać świadkom pytania i składać wyjaśnienia.

 • Coraz częściej występujemy do fiskusa o interpretację podatkową. Rocznie Ministerstwo Finansów wydaje ich ok. 36 tys. Coraz częściej też nie zgadzamy się z otrzymaną opinią i uważamy, że przygotowujący interpretację źle ocenił skutki podatkowe. Urzędnicy często nie biorą bowiem pod uwagę wyroków sądów albo opinii wydanych przez inne izby skarbowe. W takich sytuacjach opłaca się walczyć...

 • Termin "przedawnienia" straty podatkowej

  Podatnik ustala stratę w podatku dochodowym w zeznaniu podatkowym. Organy podatkowe mogą zweryfikować wysokość straty, ale tylko do czasu upływu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego za rok, w którym została poniesiona. Standardowo mają więc na to 5 lat.

 • Za niedopełnienie obowiązków podatkowych, np. niezłożenie deklaracji w terminie, urzędnicy fiskusa mogą wystawić mandat karny. Jego maksymalna wysokość nie może przekraczać dwukrotności minimalnego wynagrodzenia, czyli obecnie 3700 zł. To, ile będzie wynosić grzywna, ustalane jest indywidualnie. Wysokość kary zależy m.in. od okoliczności sprawy, stanu majątkowego i dochodów podatnika.

 • Kolejne zmiany w sferze prawa podatkowego niosą za sobą kolejne wątpliwości. Przyczyniają się także do powstawania rozbieżności w stosowaniu coraz to bardziej skomplikowanych i niejasnych regulacji prawnych. W tej sytuacji warto pamiętać o instytucji interpretacji indywidualnej prawa podatkowego, która daje przedsiębiorcy obiektywną gwarancję bezpieczeństwa przy podejmowaniu decyzji gospodarczych