• Informacje na temat:

  powództwo przeciwegzekucyjne

Artykuły na temat: powództwo przeciwegzekucyjne
 • ...zdrowotnej i zaliczki dla urzędu skarbowego. Pani sugeruje w liście, że stara się jakkolwiek dług spłacać. Dlatego warto napisać powództwo przeciwegzekucyjne, czyli pozew do sądu, który nadał bankowemu...

 • Jednym z podstawowych elementów prowadzonego biznesu jest codzienne ryzyko, odwaga, decyzyjność, jak również współpraca z niesprawdzonymi do tej pory przedsiębiorcami.

 • ...po jego rodzicach lub samochód, jeśli był jego właścicielem jeszcze przed ślubem. Gdyby stało się inaczej, będzie pani miała prawo złożyć skargę (tzw. powództwo przeciwegzekucyjne) i domagać się zwrotu...

 • Przepisy Prawa bankowego umożliwiające bankom wystawianie bankowych tytułów egzekucyjnych są niezgodne z konstytucyjną zasadą równego traktowania - orzekł Trybunał Konstytucyjny. Część posłów dąży do przyspieszenia uchylenia mocy obowiązującej przepisów Prawa bankowego, dotyczących wystawiania bankowych tytułów egzekucyjnych.

 • .... powództwo przeciwegzekucyjne. Mamy na to tylko miesiąc – w większości przypadków termin ten liczy się od dnia dokonania zajęcia przez komornika. Warto o tym pamiętać. Wiele osób nie wnosi takiego powództwa, bo nie wie, że to jedyna metoda obrony swojej własności. Często też niedotrzymywany jest miesięczny termin. Pozew o powództwo przeciwegzekucyjne Pozew o powództwo przeciwegzekucyjne...

 • Koniec BTE nie oznacza nic dobrego dla klientów

  Oświadczenia kredytobiorców o dobrowolnym poddaniu się egzekucji i weksle - to zabezpieczenia, które mają wypełnić lukę po bankowym tytule egzekucyjnym. Banki ostrzegają, że to się może nie spodobać klientom. Banki już szukają zamiennika.

 • ...rzeczy nienależące wyłącznie do dłużnika, np. ich wspólny samochód (i powinna dołączyć dokumenty poświadczające to, np. umowę kupna auta). Można też wnieść powództwo przeciwegzekucyjne do sądu. Ale(...) dłużnika? Wtedy pani Zofia może złożyć skargę na komornika i np. zażądać umorzenia egzekucji. Gdyby komornik zajął rzeczy, które są jej wyłączną własnością, powinna skierować do sądu tak zwane powództwo...

 • Zarząd CLiF S.A. podaje do wiadomości, że w dniu 25 marca 2004 roku powziął informację o wszczęciu egzekucji przez Komornika Sądowego Rewiru IV na wniosek...

 • ...stanowiące własności dłużnika to wówczas należy złożyć do sądu, właściwego dla dłużnika, żądanie zwolnienia zajętych przedmiotów (tzw. powództwo przeciwegzekucyjne, trzeba je złożyć w ciągu miesiąca). W jaki...

 • Zarząd CLiF S.A. informuje, że w dniu dziejszym t.j 27.05.2003r. otrzymał zawiadomienie o wszczęciu egzekucji na wniosek Kredyt Banku S.A. na kwotę 5.651.021,94...