• Informacje na temat:

  pozew o rozwód bez orzekania o winie

Artykuły na temat: pozew o rozwód bez orzekania o winie
 • ...w każdej z następujących sytuacji opisanych poniżej: - jeżeli rozwód został orzeczony z obopólnej winy – twojej i męża; - jeśli rozwód odbył się bez orzekania o winie; - jeżeli rozwód był orzeczony(...) bez orzekania o winie (lub z winy obojga) W obu tych sytuacjach każde z was może żądać od siebie nawzajem alimentów. Jednak żebyś mogła je uzyskać, musisz żyć w niedostatku (nie mieć pieniędzy na...

 • Rozwód z powodu niezgodności

  W tym roku wyszłam za mąż. Istnieje jednakże możliwość, że nasze pożycie małżeńskie nie ułoży się, wobec tego rozważam opcję rozwodu.

 • ...wystąpić z pozwem o alimenty od byłego męża w następujących sytuacjach: ✔ jeśli rozwód był bez orzekania o winie; ✔ gdy rozwód został orzeczony z waszej obopólnej winy; ✔ kiedy rozwód był orzeczony z wyłącznej winy byłego męża. Rozwód bez orzekania o winie lub orzeczony z winy obojga małżonków Rozwodów bez orzekania o winie jest statystycznie najwięcej! Jeśli tak jest w twojej sytuacji...

 • Rozwody zbyt drogie

  Wskaźnik rozwodów sięga w Polsce 1,2 na 1000 mieszkańców. Nie wynika to z naszych zapatrywań co do instytucji rozwodu, ale raczej z braku pieniędzy na jego usankcjonowanie.

 • Alimenty należą się bezwarunkowo dziecku do 18 lat. Potem - jeśli nadal się uczy - i nie jest w stanie samo się utrzymać, też mogą być przyznane. Kodeks rodzinny jasno określa, kto może żądać alimentów i od kogo. Wyjaśniamy te przepisy.

 • Ile kosztuje była żona?

  Listę dziesięciu najdroższych rozwodów w minionym ćwierćwieczu przygotował amerykański magazyn gospodarczy "Forbes".

 • ...w stanie utrzymywać się samodzielnie. Czy ponoszę odpowiedzialność finansową za eksmałżonka? Jeśli rozwód został przeprowadzony bez orzekania o winie, osoba rozwiedziona może się od byłego małżonka(...) takich alimentów przysługuje jedynie przez pięć lat od chwili uprawomocnienia się wyroku rozwodowego. Tylko w wyjątkowych okolicznościach sąd może zdecydować o wydłużeniu tego okresu. Jeśli rozwód...

 • 30 proc. zagrożone

  Eksperci alarmują: emigracja jest główną przyczyną rozwodów. Według demografów rozpadnie się co trzecia emigracyjna rodzina - czytamy w dzienniku "Polska".

 • ...nabycia spadku, o alimenty – 120 zł, o rozwód – 720 zł (z orzekaniem o winie – 1080 zł), o wpis w księdze wieczystej – 240 zł.(...) liczyć na pomoc adwokata z urzędu. Z pełnomocnikiem czy bez w sądzie czeka nas to samo: postępowanie w jednym z dwóch zasadniczych trybów zakończone orzeczeniem, które się uprawomocnia i można je...

 • MS proponuje nową opłatę 100 zł od wniosku

  Ministerstwo Sprawiedliwości zaproponowało wprowadzenie opłaty za sporządzenie przez sąd pisemnego uzasadnienia wyroku w sprawach cywilnych. Z ministerialnego projektu wynika też, że od 2015 roku nie można byłoby już kupować w kasie sądu znaków opłaty sądowej.