• Informacje na temat:

  poziom inflacji

Artykuły na temat: poziom inflacji
 • Informacje o inflacji podaje Główny Urząd Statystyczny, a najpopularniejszą jej miarą jest indeks wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych. Narodowy Bank Polski dąży do tego by inflacja wynosiła 2,5 proc.

 • Ministerstwo finansów spodziewa się stopniowego wzrostu inflacji w kolejnych miesiącach, choć poziom inflacji pozostanie nadal bardzo niski - poinformował resort finansów w komentarzu do danych GUS o inflacji w listopadzie.

 • To nie płace napędzają inflację

  .... w skali roku. Od sierpnia 2010 roku, czyli od momentu wyraźnego przyspieszenia inflacji trzymało się na tym samym poziomie 3,6-3,9 proc. Zatem to nie wzrost płac powodował nasilenie się tendencji(...) inflacji. Wpływ wzrostu płac na inflację często nie jest ani bezpośredni, ani nie przekłada się na jej wzrost wprost proporcjonalnie. Niemal zawsze działa z opóźnieniem, sięgającym kilku miesięcy...

 • CPI Inflacja za czerwiec
 nie zakoczyła

  Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w czerwcu spadły o 0,8 proc. rdr, a w porównaniu z poprzednim miesiącem ceny wzrosły o 0,2 proc. - podał Główny Urząd Statystyczny. Rynek spodziewał się właśnie odczytu na tym poziomie.

 • Według danych GUS, w trzech kwartałach 2012 r. średnie wynagrodzenie w firmach było o 3,7 proc. wyższe niż przed rokiem. Ale biorąc pod uwagę inflację, która w tym czasie osiągnęła poziom 4 proc., jego siła nabywcza płac spadła o 0,2 proc. - wylicza "DGP". I jak przewidują eksperci, w najbliższych miesiącach siła nabywcza spadnie jeszcze bardziej. Według specjalistów, realne wynagrodzenia w całym...

 • CPI: Inflacja trzyma się mocno!

  W sierpniu ceny towarów i usług konsumpcyjnych były wyższe niż rok wcześniej o 2 proc. Inflacja wciąż nie spuszcza więc z tonu. Choć w kolejnych miesiącach powinna być już nieco słabsza, będzie to jedynie efekt statystyczny, wynikający z wysokiego punktu odniesienia z 2017 r. Z opublikowanym wcześniej wstępnym szacunkiem GUS i konsensusem rynkowym oraz nieznacznie powyżej naszej prognozy (1,9%).

 • Wynagrodzenia w branży reklamowej przegrywają z inflacją

  ...dla 28 stanowisk spadły w porównaniu z rokiem ubiegłym. Wzrost płac - jeśli nastąpił dla danego stanowiska - wynosił średnio około 5 proc. czyli blisko obecnego poziomu inflacji. Z kolei spadki płac(...) mediowych różnych szczebli. Zmiany wynagrodzeń Tegoroczne badanie SKM SAR określa rynkowe poziomy płac dla ponad 60 stanowisk w agencjach reklamowych oraz ponad 40 dla stanowisk w domach...

 • Ceny nowych "M" wróciły do poziomu sprzed ośmiu lat?

  Narodowy Bank Polski regularnie sprawdza, jak w największych miastach kraju zmieniają się transakcyjne ceny mieszkań deweloperskich. Dzięki danym, które zebrał NBP można udzielić odpowiedzi na tytułowe pytanie. Zależy ona nie tylko od analizowanej lokalizacji. Wpływ na wyniki porównań cenowych ma także inflacja.

 • Czeka nas globalny wzrost płac w 2016! Czekamy na największe podwyżki od trzech lat

  ...​Pracownicy na całym świecie mogą oczekiwać wzrostu realnych wynagrodzeń o 2,5 proc. - najwięcej w ciągu ostatnich trzech lat - ponieważ podwyżki płac zbiegną się z historycznie niską stopą inflacji.

 • Niska inflacja sprzyja konsumentom

  Niska inflacja to dobra wiadomość dla gospodarki i konsumentów. Może oznaczać kolejne dwa lata bez podwyżek stóp procentowych.