• Informacje na temat:

  pozwolenie na budowę

Artykuły na temat: pozwolenie na budowę
 • Córka pani Stasi planuje budowę domu. – 28 czerwca zmieniły się przepisy i nie trzeba już pozwolenia na budowę? – zapytała pani Stasia. – Tak. Procedura jest szybsza(...)). Należy w nim określić rodzaj, zakres i sposób wykonywania robót budowlanych oraz termin ich rozpoczęcia. Konieczne będzie dołączenie dokumentów wymaganych w trybie pozwolenia na budowę dla tego...

 • Kto i w jakich okolicznościach ma prawo do skutecznego przeniesienia pozwolenia na budowę?

 • Pozwolenie na remont mieszkania

  Kupiłam mieszkanie, wiosną będę je remontować, chcę m.in. wymienić ogrzewanie na podłogowe. Czy powinnam to gdzieś zgłosić? Słyszałam, że potrzebne jest pozwolenie na budowę. To prawda? – pyta Janina O. z Bydgoszczy...

 • Kiedy dostaniesz pozwolenie na budowę?

  Jakie warunki musi spełnić projekt budowalny, a jakich formalności dopełnić inwestor, by możliwe było uzyskanie pozwolenia na budowę?

 • W ubiegłym roku weszły w życie przepisy, dzięki którym w wielu przypadkach nie trzeba występo wać o pozwolenie...

 • Nieważność decyzji o pozwoleniu na budowę - jakie konsekwencje dla inwestorów?

  Czym skutkować będzie dla inwestorów unieważnienie decyzji o pozwoleniu na budowę? Jakie związki zachodzą pomiędzy wspomnianą decyzją administracyjną a decyzją o pozwoleniu na użytkowanie wydaną dla tej samej inwestycji?

 • Od 9 marca 2015 r. weszły w życie nowe przepisy dotyczące charakterystyki energetycznej budynków. Według nich osoby budujące nowy...

 • Jakie są konsekwencje unieważnienia pozwolenia na budowę?

  Jakie mogą być skutki unieważnienia decyzji o pozwoleniu na budowę? Jaki wpływ ma stwierdzenie nieważności decyzji na decyzje od niej zależne - czy może dojść do wznowienia całego postępowania?

 • ...przypadkach nie jest już wymagane uzyskanie pozwolenia na budowę lub przebudowę wolnostojącego domu jednorodzinnego. Ta procedura ma zastosowanie, jeśli budynek nie będzie wpływać na działki sąsiednie. Gdy dom nie narusza granicy sąsiadów, budowę wystarczy zgłosić do starostwa powiatowego. Do zgłoszenia trzeba dołączyć projekt budowlany Musi być on zgodny z miejscowym planem...

 • Jaka jest zależność pomiędzy treścią planu miejscowego a pozwoleniem na budowę? W jakich okolicznościach plan może zostać unieważniony? Czy nieważny plan miejscowy wycofa z obrotu prawnego wydane na jego podstawie pozwolenia na budowę?