• Informacje na temat:

  praca dla młodzieży

Artykuły na temat: praca dla młodzieży
 • ...przekroczyły 18 lat. Muszą ponadto być absolwentami co najmniej gimnazjum i posiadać zaświadczenie lekarskie stwierdzające, że praca danego rodzaju nie zagraża ich zdrowiu. Taką osobę można zatrudnić jedynie do wykonywania lekkich prac, które nie powodują zagrożenia dla zdrowia, życia i rozwoju psychofizycznego. Nawet przed krótką pracą sezonową należy podpisać umowę z za pisaną kwotą za...

 • Przed sezonem letnim rośnie zainteresowanie firm rekrutacją pracowników. McDonald's Polska aktywnie zachęca młodocianych do podjęcia pracy w czasie tegorocznych wakacji. Sieć restauracji, która tylko w tym roku stworzy tysiąc nowych miejsc pracy, po raz kolejny prowadzi nabór do pracy w sezonie letnim. Za zgodą Państwowej Inspekcji Pracy oferuje młodzieży pracę w swoich lokalach. zachęcając umową

 • Twoja córka chce dorobić w wakacje? Sprawdź, czy proponowana praca jest bezpieczna dla młodzieży. Każda forma zatrudnienia wymaga pisemnej umowy. Z jej treści powinno wynikać, jaki jest charakter podejmowanych zajęć, czas ich wykonywania oraz wysokość wynagrodzenia.

 • Komunikat UKNF w sprawie ubezpieczeń NNW dzieci i młodzieży szkolnej

  Komisja Nadzoru Finansowego otrzymuje sygnały, które wymagają zainteresowania organu z praktyki zakładów ubezpieczeń związanych z oferowaniem grupowych ubezpieczeń następstw nieszczęśliwych wypadków dzieci i młodzieży szkolnej (dalej jako: NNW).

 • ...o pracę na czas określony. Nie jest zgodne z prawem zatrudnianie „na próbę” bez wynagrodzenia. Zawsze należy prosić o umowę, choćby praca miała być tylko na kilka dni, a jeśli szef nie chce podpisać dokumentu, to lepiej zrezygnować z oferty, niż zostać oszukanym i pracować za darmo. Osoby między 16. a 18. rokiem życia nie mogą być zatrudnione w warunkach szkodliwych dla zdrowia i w porze nocnej...

 • Wakacyjne zarobki dziecka i podatek rodziców

  Lato kojarzone z okresem wypoczynku, dla młodzieży jest coraz częściej czasem aktywności zarobkowej. Zaradność pełnoletniego dziecka może być dla jego rodziców powodem do dumy, jednak zarobki pociechy mogą mieć wpływ na prawo do skorzystania przez rodziców z określonych przywilejów podatkowych.

 • Zatrudnianie młodzieży w okresie wakacyjnym

  ...roku życia - praca taka jednak może mieć jedynie charakter artystyczny, reklamowy lub sportowy, ponadto konieczna jest zgoda przedstawiciela ustawowego. Jeżeli więc przedsiębiorca chce zatrudnić(...) zatrudnienia.  Zatrudnienie nieletniego powyżej 16 roku życia na podstawie umowę o pracę Kodeks zezwala na zatrudnienie młodzieży z przedziału wiekowego 16-18 lat jedynie do wykonywania prac lekkich...

 • - Chcemy, żeby parlament przyjął projekt ustawy o "matczynych emeryturach" do końca roku, aby przepisy mogły obowiązywać od 2019 r. - powiedziała PAP wicepremier Beata Szydło. Zaznaczyła, że w niektórych przypadkach o "matczyną emeryturę" będą się mogli ubiegać także mężczyźni.

 • Praca w wakacje: Jak dorobić, mając "naście" lat?

  Z danych CBOS wynika, że wakacyjne dorabianie jest wśród młodzieży bardzo popularne. Centrum podaje, że w czasie poprzednich wakacji w co czwartym gospodarstwie domowym, w którym były dzieci w wieku szkolnym, przynajmniej jedno pracowało zarobkowo. Najbardziej przedsiębiorczy nastolatkowie chętnie wykorzystują letnie miesiące na znalezienie pracy, dzięki której mogą np. zarobić na wakacyjny...

 • Organizacja ŚDM w Krakowie to koszt ok. 200 mln złotych

  Z informacji działającego w Urzędzie Miasta zespołu zadaniowego ds. ŚDM, którą przed sesją otrzymali radni wynika, że na przygotowanie i realizację spotkania młodzieży z całego świata z Franciszkiem potrzeba 202 mln zł, z czego 137 mln zł to inwestycje, a 65 mln zł to koszty bieżące.