• Informacje na temat:

  praca na umowe zlecenie

Artykuły na temat: praca na umowe zlecenie
 • Nadal wielu pracodawców łamie przepisy i nie przyznaje pracownikom etatu, tylko zatrudnia ich na podstawie umów cywilno-prawnych – o dzieło lub zlecenie. Z kontroli przeprowadzonych przez Państwową Inspekcję Pracy (PIP) wśród firm budowlanych wynika, że tak robi co druga z nich.

 • Podatek dochodowy od umowy zlecenia

  Umowy zlecenia stanowią najpopularniejszą formę umów cywilnoprawnych funkcjonujących w obrocie gospodarczym. W zależności od osoby zleceniobiorcy oraz wysokości wynagrodzenia wynikającego z zawartej umowy przychody z tego tytułu mogą być opodatkowane na dwa sposoby.

 • ...wynagrodzenie, minimalna stawka godzinowa ma być co roku waloryzowana. Osoba pracująca na zlecenie lub świadcząca usługi nie ma prawa zrzec się prawa do wynagrodzenia w wysokości co najmniej 13 zł za(...) czasu pracy. Ten obowiązek należy do pracodawcy, na rzecz którego wykonywane jest zlecenie lub są świadczone usługi.

 • Miszmasz, czyli ZUS przedsiębiorcy na zleceniu

  Jeśli jako przedsiębiorcy chcemy podpisać umowę zlecenia ze zleceniodawcą, abyśmy mogli zostawić sobie uchyloną furtkę do pewnej optymalizacji kosztów ZUS-owskich, wynagrodzenie ze zlecenia powinno być wyższe niż 2443 zł. Inaczej wygląda to w przypadku przedsiębiorców z tzw. "małym" ZUS-em.

 • Pani Annie zaproponowano pracę na umowę-zlecenie lub zawarcie umowy o pracę, ale z niższą pensją. Nie wie, na który wariant się zdecydować.

 • Zlecenie w połączeniu z etatem a ZUS

  Dla rozstrzygnięcia obowiązku ubezpieczeń społecznych pracownika z tytułu dodatkowo zawartej umowy zlecenia istotne jest, czy umowę tę zawiera z podmiotem będącym jednocześnie jego pracodawcą (lub wykonuje ją na rzecz własnego pracodawcy) czy innym podmiotem niż własny pracodawca. Jeśli jest ona zawarta z obcym podmiotem, wówczas trzeba też wziąć pod uwagę wysokość przychodu uzyskiwanego ze stosunku pracy.

 • Ile wyniesie stawka minimalnego wynagrodzenia za pracę przy umowach zlecenie i umowa?

  Od 1 stycznia 2017 r. będzie obowiązywała minimalna stawka godzinowa przy umowach zlecenie oraz umowach o świadczenie usług, do których stosuje się przepisy o zleceniu. W 2017 r. wyniesie ona 12 zł brutto.

 • Opodatkowanie obcokrajowca wykonującego zlecenie

  Popularną formą zatrudniania obcokrajowców jest zawieranie z nimi umów zlecenia. Przy tym stosunku prawnym dla opodatkowania wynagrodzenia uzyskiwanego przez obcokrajowca-zleceniobiorcę istotne jest to, czy taka osoba przedłożyła zleceniodawcy certyfikat rezydencji oraz jak długo przebywała na terenie Polski.

 • Pani Sylwia od kilku lat pracuje w firmie ochroniarskiej. Z początku miała umowę o pracę, ale w ubiegłym roku szef tę umowę wypowiedział. Wyjaśnił, że kobieta może nadal pracować, ale już na podstawie umów zlecenia, zawieranych na czas określony.

 • Jak w 2016 r. ubezpieczyć przedsiębiorcę wykonującego zlecenie?

  Od 1 stycznia 2016 r. zmienią się przepisy w zakresie ubezpieczeń społecznych osób prowadzących pozarolniczą działalność i jednocześnie wykonujących umowę zlecenia. Sposób oskładkowania zlecenia będzie zależał - tak jak dotychczas - od wysokości przychodu uzyskiwanego z tytułu wykonywanej umowy. Jednak od tego dnia zasada ta obejmie również m.in. wspólników spółek.