• Informacje na temat:

  praca polski holding nieruchomości

Artykuły na temat: praca polski holding nieruchomości
 • Staramy się współpracować przede wszystkim z podmiotami krajowymi, ale oczywiście na zasadach rynkowych - mówi Maciej Jankiewicz, prezes Polskiego Holdingu Nieruchomości.

 • Grupa Kapitałowa PHN zwiększyła przychody z najmu do 160,0 mln zł w 2018 r. wobec 149,7 mln zł w 2017 r. oraz zysk netto o ponad 50 proc. w porównaniu do roku ubiegłego. PHN wykazuje oczekiwaną dynamikę wzrostu i ma dalszy potencjał rozwoju, który będzie kontynuowany w kolejnych latach.

 • Polski Holding Nieruchomości i Grupa Hillwood w ciągu zaledwie dwóch miesięcy od podpisania umowy na realizację hali magazynowej wchodzącej w skład I etapu inwestycji Hillwood & PHN Pruszków ma za sobą prawie 90 proc. robót ziemnych oraz wykonanie blisko 90 proc. stabilizacji pod przyszłą posadzkę hali.

 • Polska Fundacja Narodowa będzie bronić dobrego wizerunku naszego kraju

  - Chcemy powołać Polską Fundację Narodową, która będzie promować i bronić dobrego wizerunku naszego kraju za granicą - mówi szef MSP Dawid Jackiewicz. Podkreślił, że prezesi państwowych spółek wskazują na trudności w pozyskiwaniu kapitału.

 • JR HOLDING S.A., od listopada 2012 r., osiągnęła ponad 423 tys. zł skonsolidowanych przychodów netto ze sprzedaży w czerwcu br. Emitent realizuje założenia przyjętej w tym roku Strategii Rozwoju i prowadzi nowe projekty inwestycyjne.

 • JR HOLDING SA, spółka notowana na rynku NewConnect od listopada 2012 r., planuje wypłacić zaliczkę na poczet dywidendy z zysku za 2016 r. Podmioty wchodzące w skład Grupy Kapitałowej realizują przyjętą strategię rozwoju i notują stały wzrost osiąganych przychodów.

 • JR HOLDING SA, spółka notowana na rynku NewConnect od listopada 2012 r., wypracowała w IV kw. 2016 r. zysk netto na poziomie skonsolidowanym w wysokości 575 tys. zł przy przychodach netto ze sprzedaży sięgających 914 tys. zł. Wszystkie podmioty wchodzące w skład grupy kapitałowej realizują przyjęte plany rozwoju i dążą do kontynuowania wzrostu wartości.

 • Raport bieżący nr 18/2019 Podstawa Prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne. Zarząd spółki Polski Holding Nieruchomości S.A. (dalej "Spółka” lub...

 • Raport bieżący nr 15/2016 Podstawa Prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe Zarząd spółki Polski Holding Nieruchomości...

 • Raport bieżący nr 20/2016 Podstawa Prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe Zarząd spółki Polski Holding Nieruchomości...