• Informacje na temat:

  praca straży pożarnej

Artykuły na temat: praca straży pożarnej
 • ...łatwopalne (farby, lakiery, butle gazowe), należy zgłosić sprawę zarówno do wspól noty, jak i do straży pożarnej, która ma uprawnienia kontrolne.

 • MSWiA i straż pożarna apeluje - stop pożarom traw

  Wypalanie traw jest zabronione na podstawie kodeksu wykroczeń, który przewiduje za to karę grzywny w wysokości nawet do 5 tys.zł. Z kodeksu karnego wynika, że wypalanie traw, które skończy się pożarem okolicznych zabudowań, który zagraża życiu lub zdrowiu wielu osób... podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10. Sprowadzanie bezpośredniego niebezpieczeństwa zagrożone jest karą pozbawienia wolności od 6 miesięcy do 8 lat.

 • Rząd wykorzystał unijną dyrektywę do wydłużenia czasu służby. W straży pożarnej trwa liczenie nadgodzin we wszystkich jednostkach. Strażacy domagają się 10 zł za każdą nadgodzinę zamiast dni wolnych.

 • Zatrudnienie na etacie bez wynagrodzenia

  Odpłatność jest jedną z najważniejszych cech stosunku pracy. Praca w jego ramach nie może być wykonywana bezpłatnie, a pracownik nie może zrzec się prawa do wynagrodzenia. Generalnie przysługuje ono jednak za pracę wykonaną, niektóre okresy pozostawania w zatrudnieniu nie pokrywają się więc z okresami płatnej pracy etatowej.

 • Szturm do służb mundurowych trwa

  Nie maleje zainteresowanie pracą w Policji, Straży Granicznej, PSP oraz w BOR. Średnio 10 kandydatów na jedno miejsce ubiegało się o przyjęcie do służb mundurowych nadzorowanych przez MSW.

 • Dwie osoby zginęły, a dwie zostały ranne w wyniku awarii w zakładach azotowych JSC Grodno Azot, 20 kilometrów od polskiej granicy. Na miejscu pracują ekipy ratownicze białoruskiego ministerstwa do spraw nadzwyczajnych, pogotowia ratunkowego i straży pożarnej.

 • TK: Policjant z AIDS nie może być wyrzucony!

  Niezgodne z konstytucją są przepisy przewidujące automatyczne zwalnianie z policji i straży pożarnej osób chorych na AIDS lub przewlekłe zapalenie wątroby - orzekł we wtorek Trybunał Konstytucyjny. Dodał, że konieczna jest pilna zmiana tych przepisów.

 • Pracodawca informuje ZUS o przychodach emerytów i rencistów

  Emeryci i renciści mogą podejmować dodatkowe zatrudnienie, służbę lub inną pracę zarobkową albo prowadzić pozarolniczą działalność. Podejmowanie wskazanych form aktywności nie jest zabronione. Świadczeniobiorca musi jednak liczyć się z obowiązkiem poinformowania organu rentowego o różnych okolicznościach związanych z taką aktywnością. Co więcej, analogiczny obowiązek spoczywa m.in. na pracodawcy.

 • Czeka nas mundurowa zapaść

  Zmiany w systemie emerytalnym formacji mundurowych nie mogą być gwałtowne, bo spowodują gwałtowne odejścia ze służby - powiedział szef BBN Aleksander Szczygło w piątek po spotkaniu ze związkowcami policji, Straży Granicznej, straży pożarnej i więziennictwa.

 • Raport bieżący nr 15/2016 Podstawa Prawna: § 56 ust. 3 pkt 3 RO - łączna kwota wierzytelności W dniu 6 maja br. po godzinie 7.00 doszło do wycieku...