• Informacje na temat:

  praca w szczególnych warunkach

Artykuły na temat: praca w szczególnych warunkach
 • Ryszard S. przez 12 lat pracował w szczególnych warunkach w przemyśle drzewnym. To, czym się zajmował, jest ujęte w wykazie A, w załączniku do rozporządzenia Rady Ministrów z 7 lutego 1983 r. w sprawie wieku emerytalnego pracowników za trudnionych w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze...

 • Osobom, które wykonywały pracę w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, jeszcze przed osiągnięciem powszechnego wieku emerytalnego przysługuje specjalne świadczenie pieniężne - emerytura pomostowa. Aby móc je otrzymywać, trzeba jednak spełniać kilka warunków.

 • Dokumentowanie pracy w warunkach szczególnych

  W wielu zawodach praca wykonywana jest w warunkach znacznie odbiegających od typowej pracy "za biurkiem". Natężenie czynników szkodliwych dla zdrowia i uciążliwość wykonywanych czynności powoduje, że zaliczana jest ona do prac wykonywanych w szczególnych warunkach lub mających szczególny charakter. Z występowaniem takiego zatrudnienia wiążą się dla pracodawcy określone obowiązki.

 • Czy służba wojskowa może być uznana za pracę w szczególnych warunkach?

  Pracownik zatrudniony na stanowisku, na którym wykonywane są prace w warunkach szczególnych, w okresie od 26 kwietnia 1976 r. do 11 kwietnia 1978 r. odbywał zasadniczą służbę wojskową. Po jej zakończeniu ponownie został zatrudniony na tym samym stanowisku, z którego odszedł do wojska. Czy okres odbywania służby wojskowej zostanie wliczony do okresu pracy w warunkach szczególnych?

 • Praca na roli w pracowniczym stażu pracy

  Do okresu zatrudnienia zalicza się nie tylko efektywną pracę, ale również tzw. okresy zaliczalne. Należą do nich m.in. okresy pracy na roli, uwzględniane w stażu pracowniczym, przy spełnieniu ustalonych ustawowo warunków. Określa je ustawa o wliczaniu okresów pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym do pracowniczego stażu pracy, wskazująca przypadki, w których praca na roli powiększa okres...

 • Warunki wprowadzenia wakacyjnego przestoju

  Sezon wakacyjny to nie tylko czas gospodarczego ożywienia w wielu firmach. Niektóre zakłady odnotowują wówczas spowolnienie działalności, okres aktywności w ich branżach przypada bowiem na inne miesiące roku. W tej ostatniej sytuacji pracodawcy stają czasami przed dylematem "zagospodarowania" pracowników w okresie zakładowego przestoju.

 • Warunki wykonywania pracy w nocy

  Rozkłady czasu pracy obowiązujące w danym zakładzie mogą przewidywać różne pory jej świadczenia. Wykonywać pracę można zarówno w porze dziennej, jak i nocnej, jednak nocna praca - jako bardziej uciążliwa - jest dodatkowo rekompensowana. Występowanie takiej pracy w danym zakładzie jest też związane z obowiązkiem dopełnienia określonych formalności po stronie pracodawcy.

 • Decyzja o warunkach zabudowy - kiedy możemy liczyć się z odmową jej wydania?

  Kiedy możemy otrzymać odmowę dla ustalenia warunków zabudowy? Na jakie aspekty zwracają uwagę organy samorządowe przy wydawaniu takiej decyzji?

 • Warunki zatrudnienia osoby poniżej 16. roku życia

  Chcielibyśmy zawrzeć umowę zlecenia i umowę o pracę z osobami poniżej 16. roku życia. Praca byłaby wykonywana w sklepie, odpowiednio na podstawie pierwszej z umów przy inwentaryzacji, a drugiej jako sprzedawca. Czy jest to dopuszczalne?

 • Urlopy rodzicielskie ze szczególną ochroną

  Okres ciąży, urlopu macierzyńskiego, a potem rodzicielskiego objęty jest szczególną ochroną zatrudnienia. Korzysta z niej również urlop ojcowski. Stosunek pracy w czasie tych urlopów nie może być rozwiązany przez pracodawcę, chyba że wystąpią okoliczności uchylające tę ochronę. Są one nieliczne, zasadą jest bowiem zagwarantowanie pracownikom korzystającym z uprawnień rodzicielskich szczególnej trwałości zatrudnienia.