• Informacje na temat:

  prace w warunkach szczególnych

Artykuły na temat: prace w warunkach szczególnych
 • Ryszard S. przez 12 lat pracował w szczególnych warunkach w przemyśle drzewnym. To, czym się zajmował, jest ujęte w wykazie A, w załączniku do rozporządzenia Rady Ministrów z 7 lutego 1983 r. w sprawie wieku emerytalnego pracowników za trudnionych w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze...

 • Czy służba wojskowa może być uznana za pracę w szczególnych warunkach?

  Pracownik zatrudniony na stanowisku, na którym wykonywane są prace w warunkach szczególnych, w okresie od 26 kwietnia 1976 r. do 11 kwietnia 1978 r. odbywał zasadniczą służbę wojskową. Po jej zakończeniu ponownie został zatrudniony na tym samym stanowisku, z którego odszedł do wojska. Czy okres odbywania służby wojskowej zostanie wliczony do okresu pracy w warunkach szczególnych?

 • Dokumentowanie pracy w warunkach szczególnych

  W wielu zawodach praca wykonywana jest w warunkach znacznie odbiegających od typowej pracy "za biurkiem". Natężenie czynników szkodliwych dla zdrowia i uciążliwość wykonywanych czynności powoduje, że zaliczana jest ona do prac wykonywanych w szczególnych warunkach lub mających szczególny charakter. Z występowaniem takiego zatrudnienia wiążą się dla pracodawcy określone obowiązki.

 • Decyzja o warunkach zabudowy - kiedy możemy liczyć się z odmową jej wydania?

  Kiedy możemy otrzymać odmowę dla ustalenia warunków zabudowy? Na jakie aspekty zwracają uwagę organy samorządowe przy wydawaniu takiej decyzji?

 • Warunki wykonywania pracy w nocy

  ...pracowników pracujących w nocy. Jeżeli będzie on wykonywał prace szczególnie niebezpieczne albo związane z dużym wysiłkiem fizycznym lub umysłowym, jego nocny wymiar czasu pracy nie będzie mógł...

 • Warunki wypłacania świadczenia urlopowego

  Świadczenie urlopowe nie ma charakteru powszechnego, bowiem nie wszyscy pracodawcy są uprawnieni do jego wypłaty. Taką możliwość mają pracodawcy spoza sfery budżetowej, którzy zatrudniają mniej niż 50 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty. Warunki wypłacania tego świadczenia określa ustawa o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych.

 • Jak dostać pracę na lotnisku?

  Rynek pracy otwiera dziś przed Polakami szereg możliwości. To, co jeszcze do niedawna wyglądało na nieosiągalną dla śmiertelników egzotykę jest dziś w zasięgu pracowników, którzy mają w sobie dość konsekwencji i zapału, aby sięgać po swoje marzenia. Tak jest też z posadami związanymi z obsługą lotnisk i samolotów, które – wbrew pozorom – często nie stawiają nierealnych wymagań aby aplikować o pracę. Czego więc trzeba, żeby zacząć swoją pierwszą pracę na lotnisku? Sprawdziliśmy to specjalnie...

 • Urlopy rodzicielskie ze szczególną ochroną

  Okres ciąży, urlopu macierzyńskiego, a potem rodzicielskiego objęty jest szczególną ochroną zatrudnienia. Korzysta z niej również urlop ojcowski. Stosunek pracy w czasie tych urlopów nie może być rozwiązany przez pracodawcę, chyba że wystąpią okoliczności uchylające tę ochronę. Są one nieliczne, zasadą jest bowiem zagwarantowanie pracownikom korzystającym z uprawnień rodzicielskich szczególnej trwałości zatrudnienia.

 • Są miejsca pracy, na których panie nie mogą pracować. I nie jest to dyskryminacja, lecz chodzi o ochronę zdrowia kobiet! Szczególną troską objęte są te, które spodziewają się dziecka lub niedawno urodziły i są karmiącymi mamami. Objaśniamy najnowsze przepisy.

 • Rolnik - zawód szczególnie (nie)bezpieczny

  Praca w rolnictwie łączy w sobie tak naprawdę kilka różnych zawodów. Jedna osoba kieruje ciężkimi pojazdami, wykonuje prace na wysokości, pracuje przy zwierzętach - to tylko kilka przykładów obowiązków, które w gospodarstwach są na porządku dziennym. Nie dziwi więc fakt, że praca w rolnictwie należy do jednych z najbardziej niebezpiecznych.