• Informacje na temat:

  prawa pracownika

Artykuły na temat: prawa pracownika
 • .... Dlatego zadzwoniła do Państwowej Inspekcji Pracy, żeby się dowiedzieć, jakie prawa przysługują pracownikowi na wypowiedzeniu. Szczególnie interesowała ją sprawa urlopu. – Mam trzymiesięczny okres(...) z obowiązku świadczenia pracy? – dopytywała. Ekwiwalentu nie chcą płacić Prawnik z PIP wyjaśnił, że pracodawca ma prawo zwolnić pracownika z obowiązku świadczenia pracy w dowolnym momencie wypowiedzenia...

 • Szef funduje pracownikowi kurs prawa jazdy

  Sfinansowanie naszemu pracownikowi kursu prawa jazdy może obniżyć należny fiskusowi PIT, ale tylko wtedy, kiedy odbycie takiego kursu jest niezbędne, aby pracownik mógł wykonywać swoje obowiązki. Podobnie po stronie samego podwładnego - uniknie on opodatkowania i oskładkowania takiego prezentu od szefa, jeśli kurs podniesie jego kwalifikacje zawodowe.

 • ...coś pomieszało – oświadczył z niesmakiem. – Przepisy kodeksu pracy wyraźnie wskazują, w jakich sytuacjach pracodawca może stosować kary wobec pracownika i jakie one mogą być. Wyjaśnił, że przepisy(...) obecności nie może być nałożona na pracownika kara pieniężna. Za to grozi tylko upomnienie. 2. Nie można pomniejszyć pracownikowi wynagrodzenia, jeśli ten nie przyjdzie do pracy 15 minut przed czasem...

 • Od soboty wchodzą nowe przepisy dotyczące delegowania pracowników. Lepsza ochrona zatrudnionych i więcej obowiązków pracodawców

  Nowa ustawa o delegowaniu pracowników na pewno przyczyni się do poprawienia warunków wykonywania pracy przez pracowników zagranicznych - ocenia Karolina Schiffter z Kancelarii Raczkowski Paruch. Liczba pracowników delegowanych do pracy w krajach unijnych szybko rośnie. Tylko w latach 2010-2014 wzrosła o 45 proc. Ustawa określa zasady ochrony pracowników delegowanych do i z Polski, współpracy z PIP i transgranicznego egzekwowania administracyjnych kar pieniężnych.

 • ...i bez prawa do rezygnacji. ● Na fundusz pracodawca odpisuje za każdego pełnoetatowego pracownika kwotę 1 093,93 zł rocznie (za zatrudnionych w szczególnych warunkach – 1 458,57 zł). Może z niego(...) przypadku zgoda pracownika nie jest niezbędna. ● Jeśli pracodawca nie zdecyduje się jednak na wysłanie pracownika na urlop w trakcie wypowiedzenia, zobowiązany jest wypłacić mu ekwiwalent za...

 • Rada Unii Europejskiej przyjęła stanowisko w sprawie pracowników delegowanych przy sprzeciwie m.in. Polski i Węgier. Polska chciała, żeby dyrektywa nie odnosiła się bezpośrednio do transportu, jednak nie znalazło się to ostatecznie w propozycji Rady.

 • Brytyjski ekspert: jest oczekiwanie, by zachować prawa obecnych pracowników z UE

  Powszechnie oczekuje się, że po Brexicie prawa obecnych pracowników z UE zostaną zachowane; w przypadku pracowników sezonowych prawdopodobnie będą musiały zostać wprowadzone jakieś regulacje; w niektórych sektorach bezrobotni Brytyjczycy nie wypełnią luki po imigrantach - mówi analityk think tanku Resolution Foundation Stephen Clarke.

 • ZUS kwestionuje pensje pracowników. Sprawą zajmie się TK

  Przedsiębiorcy protestują przeciwko mieszaniu się organu rentowego w płace zatrudnianych osób. Sprawą zajmie się Trybunał Konstytucyjny.

 • Trybunał umacnia prawa pracowników. Chodzi o maile w pracy

  Pracodawca nie może zwolnić pracownika za to, że prowadził w pracy prywatną korespondencję mailową - orzekł Europejski Trybunał Praw Człowieka w Strasburgu.

 • Zwolnienie pracownika w trybie natychmiastowym

  Przepisy z zakresu prawa pracy dopuszczają w określonych sytuacjach jednostronne rozwiązanie przez pracodawcę stosunku pracy z pracownikiem bez wypowiedzenia. Jeżeli dochodzi do tego z winy pracownika, mamy wówczas do czynienia z dyscyplinarnym rozwiązaniem umowy o pracę. Możliwe jest też natychmiastowe rozwiązanie stosunku pracy z przyczyn niezawinionych przez pracownika.