• Informacje na temat:

  prawo bankowe

Artykuły na temat: prawo bankowe
 • Możemy już w prosty sposób sprawdzić, czy nie odziedziczyliśmy w spadku pieniędzy na koncie, o którego istnieniu nie wiedzieliśmy. Umożliwiają to nowe przepisy prawa bankowego, które weszły w życie 1 lipca 2016 roku. Wcześniej spadkobiercy też mogli sprawdzić, czy w banku lub Spółdzielczej Kasie Oszczędnościowo-Kredytowej (SKOK-u) nie ma pieniędzy, do których mają prawo. Było to jednak...

 • Wzmocnienie struktury banków i firm inwestycyjnych oraz określenie dodatkowych wymagań stawianych członkom rad nadzorczych i zarządów banków - to tylko niektóre założenia, jakie zawiera złożony w Sejmie poselski projekt nowelizacji Prawa bankowego, ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz niektórych innych ustaw.

 • Bankowe tytuły egzekucyjne (BTE) są zmorą kredytobiorców, którzy mają kłopoty finansowe. Dzięki nim banki mogą błyskawicznie – bez sprawy sądowej – odzyskać niespłacone długi. 14 kwietnia Trybunał(...) pieniędzy. Ma prawo zażądać nie tylko niespłaconej sumy kredytu, ale również zwrotu odsetek, prowizji, opłat sądowych czy kosztów egzekucji itp. Kwota ta jest podana w oświadczeniu o poddaniu się...

 • Rząd zajmie się dziś projektem nowelizacji prawa bankowego. Zapozna się też z informacją na temat wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej. Posiedzenie gabinetu w tym tygodniu odbywa się wyjątkowo w poniedziałek.

 • Wszystko wskazuje na to, że jeszcze w tym miesiącu wejdą w życie przepisy likwidujące bankowy tytuł egzekucyjny (BTE). Prezydent podpisał już ustawę zmieniającą prawo bankowe – zacznie ona(...) powiadamiania dłużnika. Sąd jedynie bada czy nie ma w nim błędów formalnych a potem nadaje mu klauzulę wykonalności. Na jej podstawie bank występuje do komornika, np. o zajęcie rachunku bankowego albo...

 • Sejm zaakceptował w piątek nowelizację prawa bankowego, zakładającą likwidację Bankowego Tytułu Egzekucyjnego (BTE). Teraz banki, by dochodzić swoich praw wobec klientów, będą musiały korzystać z pełnej drogi sądowej. Za ustawą głosowało 374 posłów, dwóch posłów było przeciw.

 • Pracownik może, ale nie musi, wyrazić zgody na to, żeby jego pensja trafiała na rachunek bankowy

  Pracodawca nie może wymagać od zatrudnionego, aby ten założył konto bankowe, na które będzie wpływało wynagrodzenie. Nalegając na to, łamie prawo. Wówczas poszkodowany może zgłosić sprawę Państwowej Inspekcji Pracy i ubiegać się o odszkodowanie. W wyjątkowych sytuacjach za uporczywość grozi szefowi nawet sprawa karna.

 • Przepisy Prawa bankowego umożliwiające bankom wystawianie bankowych tytułów egzekucyjnych są niezgodne z konstytucyjną zasadą równego traktowania - orzekł Trybunał Konstytucyjny. Część posłów dąży do przyspieszenia uchylenia mocy obowiązującej przepisów Prawa bankowego, dotyczących wystawiania bankowych tytułów egzekucyjnych.

 • ...emitowany jest na podstawie ustawy Prawo bankowe – jeśli tak, czy ta „emisja” jest czynnością bankową w rozumieniu tej ustawy. Tylko bowiem wtedy produkt jest objęty gwarancjami BFG.(...). Nawet jeśli bank lub SKOK ogłosi upadłość i będzie niewypłacalny, odzyskamy je dzięki Bankowemu Funduszowi Gwarancyjnemu (BFG). BGK gwarantuje zwrot pieniędzy powierzonych bankowi lub SKOK...

 • Podatek bankowy 10 razy wyższy niż w Niemczech

  Dziś wchodzi w życie uchwalony przez Sejm 30 grudnia tzw. podatek bankowy. Nowe prawo przewiduje stawkę podatku 0,44 proc. od wartości aktywów.