• Informacje na temat:

  prawo kanoniczne

Artykuły na temat: prawo kanoniczne
 • Unieważnienie małżeństwa. Papież uprościł procedury

  Przyspieszenie procesu kanonicznego będzie możliwe m.in. w następujących przypadkach: krótkiego pożycia małżeńskiego; dokonanie aborcji (by nie mieć potomstwa); pozostawania w związku pozamałżeńskim w chwili zawarcia małżeństwa lub zaraz potem; przy zatajeniu bezpłodności, poważnej choroby zakaźnej albo faktu posiadania dzieci urodzonych z poprzedniego związku; zatajeniu pobytu w więzieniu...

 • Od stycznia spodziewana jest fala upadłości konsumenckich

  Od stycznia zacznie obowiązywać nowe prawo które umożliwi łatwiejszą upadłość układową konsumenta. Zdaniem analityków ogłosi ją 100-150 tys. osób. Na mocy obecnie obowiązujących przepisów sądy w ostatnich trzech latach sądy ogłosiły 60 upadłości konsumenckich.

 • Nieważność ślubu kościelnego. Nowe przepisy

  ...kierowana była apelacja do II instancji. Teraz, jeśli żadna ze stron w ciągu 15 dni nie odwoła się od wyroku, stanie się on prawomocny. Małżonek, który czuje się pokrzywdzony wyrokiem I instancji (a także obrońca węzła małżeńskiego lub promotor sprawiedliwości), nadal będzie miał prawo do apelacji. W sądach I instancji orzekać będzie mógł jeden sędzia, wyznaczony przez biskupa. Dotąd musiało ich być...

 • Trzy lata i uwolnisz się skutecznie od długu

  Obecnie obowiązujące przepisy o upadłości konsumenckiej były zbyt restrykcyjne. Już ponad 2 mln 300 tys. osób ma zaległe zobowiązania na kwotę ponad 40 mld zł.

 • Czy ksiądz może odmówić udzielenia chrztu?

  ...„Z pierwszym mężem miałam ślub kościelny, którego nie można unieważnić. Teraz jestem w związku cywilnym. Oboje z mężem jesteśmy katolikami. Mamy 3-miesięcznego synka. Bardzo chcielibyśmy go ochrzcić, ale proboszcz odmówił nam tego sakramentu. Czy miał prawo to zrobić?” Kinga R. z Wieliczki...

 • "Co łaska" czy zgodnie z cennikiem? Jak płacić w Kościele

  Papież Franciszek wielokrotnie krytykował zbytnie skupienie księży na materialnych aspektach wykonywanych czynności. Głowa Kościoła katolickiego wprost sprzeciwia się cennikom, które pojawiają się w niektórych parafiach. Jego zdaniem takie działanie to przykład grzechu zgorszenia. Ponadto papież twierdzi, że "ludzie nie wybaczają księżom przywiązania do pieniędzy".

 • ...kościelny – spytał Ireneusz. – Uzyskanie zgody na taki ślub zależy przede wszystkim od dobrej woli „szefa” miejscowej parafii. Jak wyjaśnił mi wuj, prawo kanoniczne stanowi, że małżeństwo w obrządku(...) stanu cywilnego, z zachowaniem uroczystej formy. 2. Kierownik USC ma prawo udzielić ślubu poza lokalem urzędu, gdy zajdą tzw. uzasadnione przyczyny. Termin ten jest jednak niedookreślony, więc za...

 • Raport bieżący nr 6/2016 Podstawa Prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe Zarząd SCO-PAK S.A. ("Spółka") przekazuje...

 • Raport bieżący nr 8/2018 Podstawa Prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe Zarząd ES-SYSTEM S.A. informuje, że...

 • Raport bieżący nr 17/2018 Podstawa Prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe Zarząd Spółki PKP CARGO S.A. ("Spółka”,...