• Informacje na temat:

  prawo o ustroju sądów powszechnych

Artykuły na temat: prawo o ustroju sądów powszechnych
 • Przepisy o statusie asesorów w sądach powszechnych naruszają konstytucję. Wyrok Trybunału wejdzie w życie po 18 miesiącach od jego publikacji. Dotychczasowe orzeczenia wydawane przez asesorów nie mogą być podważane.

 • Stosunek do prawa jest wyrazem stosunku do człowieka

  Z Jerzym Stępniem, byłym prezesem Trybunału Konstytucyjnego rozmawia Judyta Papp.

 • Fiskus zaoszczędzi na pensjach sędziów

  Zmiana systemu wynagradzania sędziów przyniesie oszczędności, które Ministerstwo Finansów przeznaczy na podwyżki dla pracowników sądów.

 • FOR: Państwowe spółki wykorzystywane do celów partyjnych

  Prawo i Sprawiedliwość wykorzystuje spółki kontrolowane przez Skarb Państwa do forsowania szkodliwych dla wzrostu gospodarczego i wolności obywatelskich zmian w wymiarze sprawiedliwości. Równocześnie państwowe firmy ratują przed bankructwem Polską Grupę Górniczą, a Polski Zakład Ubezpieczeń uczestniczy w nacjonalizacji banku Pekao. Brak prywatyzacji okazuje się zagrożeniem nie tylko dla

 • Więcej urlopu dla niektórych pracowników

  Ostatnie zmiany w kodeksie pracy przyznają pewnym grupom zawodowym prawo do wydłużonego czasu pracy.

 • KE do NSZZ "S": Podejmiemy stosowne działania w sprawie wieku emerytalnego kobiet i mężczyzn

  Jeżeli jest to niezbędne, Komisja Europejska podejmie stosowne działania w celu zapobiegania dyskryminacji ws. różnego wieku emerytalnego kobiet i mężczyzn - podkreślono w liście KE do NSZZ "Solidarność".

 • ...mieszkańców pod warunkiem jednak, że liczba spraw wpływających przekroczy 5 tys. art. 1 ust. z 14.03.2014 r. o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych(...) celu składać żadnego dodat kowego wniosku. art. 77 § 1. pkt 5 Ordynacji podatkowej Nowe zasady powoływania sądów Będą nowe zasady powoływania i znoszenia sądów rejonowych. Teraz sąd będzie...

 • Nowy typ placówki dla naszych bezdomnych

  Wprowadzenie dodatkowego typu placówki dla osób bezdomnych zakłada przygotowany przez resort rodziny, pracy i polityki społecznej projekt nowelizacji ustawy o pomocy społecznej.

 • Rząd: Chorobowe dla funkcjonariuszy i żołnierzy - 80 proc.

  ...o ustroju sądów powszechnych oraz ustawy: o Sądzie Najwyższym i o prokuraturze. Projekt zmian opracował resort sprawiedliwości, który w zeszłym roku został zobowiązany do przygotowania przepisów(...) zwolnienia lekarskiego. Zdecydowano, że funkcjonariusze i żołnierze wykonujący w czasie zwolnienia pracę zarobkową lub wykorzystujący zwolnienie niezgodnie z jego celem - utracą prawo do uposażenia za cały...

 • Tak wiele od nas zależy

  O społecznym sensie prawa z profesorem Andrzejem Zollem rozmawia Judyta Papp.