• Informacje na temat:

  prawo oświatowe

Artykuły na temat: prawo oświatowe
 • Więcej urlopu dla niektórych pracowników

  Ostatnie zmiany w kodeksie pracy przyznają pewnym grupom zawodowym prawo do wydłużonego czasu pracy.

 • RODO: Gdzie i po co można instalować kamery

  Monitoring wizyjny nadal jest legalny. Wejście regulacji RODO (dotyczącej ochrony danych osobowych) tego nie zmienia. Stosując go trzeba jednak pamiętać o kilku zasadach - tłumaczy Ministerstwo Cyfryzacji.

 • ...program, co jego rówieśnicy w przedszkolu. Prawo oświatowe. Dz. U. z 2015 r. poz. 1156 ze zm.(...) i po uzyskaniu pozytywnej opinii na temat gotowości szkolnej dzieci miały zacząć naukę w pierwszej klasie. Jednak wraz ze zmianami w rządzie, zmieniły się przepisy oświatowe. Główna zmiana polega na...

 • Szkoły będą miały możliwość wyboru podręcznika

  Zgodnie z nowymi propozycjami resortu edukacji, szkoły będą miały możliwość wyboru podręcznika. Wydawcy edukacyjni są zadowoleni i zapewniają, że na wrzesień 2017 roku zdążą z przygotowaniem nowych książek, o ile nowa podstawa programowa zostanie szybko przygotowana.

 • ...podlegają rejonizacji. Oczywiście ma Pani prawo odwołać się od decyzji komisji rekrutacyjnej, powołując się np. na trudności z odprowadzaniem dzieci do dwóch odległych szkół. Proponuję zapoznać się z harmonogramem procedury rekrutacyjnej, która obejmuje także odwołania i procedury uzupełniające, i postępować zgodnie z zawartymi w niej informacjami. PRAWO oświatowe Dz.U. z 2013, poz. 827

 • Co z monitoringiem na terenach osiedli wspólnot mieszkaniowych?

  Wspólnoty mieszkaniowe na gruncie nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych (w tym RODO) uprawnione są do stosowania monitoringu. W takiej sytuacji podmioty te będą pełnić rolę administratorów danych osobowych przetwarzanych w ramach stosownych systemów rejestrujących obraz na obszarach do nich należących.

 • Tysiące ofert pracy dla nauczycieli. MEN o reformie oświaty

  ...się od głosu. - Możemy jednoznacznie powiedzieć, że dostosowanie sieci szkół do nowego ustroju oznacza zapewnienie miejsca realizacji obowiązku szkolnego i obowiązku nauki. Prawo Oświatowe gwarantuje(...) uchwał dotyczących nowej sieci szkół, na mocy ustawy Prawo Oświatowe, wszystkie szkoły podstawowe na jej terenie zostaną przekształcone z 6-letnich w 8-letnie, a wszystkie gimnazja w efekcie...

 • Zmiany w prawie autorskim czekają na podpis prezydenta. Twórcy zyskają na wypożyczeniach w bibliotekach

  W tym roku duże zmiany w prawie autorskim. W sierpniu w życie weszła mała nowelizacja przepisów, kolejna - tzw. duża nowelizacja - czeka jeszcze tylko na podpis prezydenta. Zmiany będą dotyczyć m.in. dzieł sierocych i kwestii dozwolonego użytku.

 • ...niż 3 km, gmina może (dla 4-latków, bo dla 5–latków musi) zorganizować bezpłatny transport. Prawo oświatowe Dz.U. z 2013, poz. 827 (...) Odpowiada nasz ekspert: Od 1 września 2015 r. każde dziecko w wieku 4 lat (czyli urodzone w 2011 r.) ma prawo (ale nie obowiązek, bo ten dotyczyć będzie dzieci urodzonych...

 • ZUS zachęca do skorzystania z możliwości opłacania niższej składki

  Zdobycie finansowania jest największym wyzwaniem dla początkujących firm. Dzięki preferencyjnym składkom ZUS mogą na starcie płacić mniej.